Det personlige ble politisk

Innhold

Mordere og madonnaer. En reanalyse av hovedmetaforene i kampen mot selvbestemt abort, av Ellen Aanesen

Kvinners opplevelse av sårbarhet ved selvbestemt abort, av Benny Huser

Abort - eit moralsk press på kvinna sit seksualliv, av Mette Løkeland-Stai og Johanne Sundby

Fosteret som helligdom, av Donna Haraway

FemaleMan© - stedfortreder, agent og søster, av Donna Haraway

Historier om kjønn, livsløp og alderdom, av Kirsten Thorsen:

Hvorfor er det så få kvinnelige etablerere i Norge? En kvantitativ studie av entrepenørskap, av Elisabeth Ljunggren

Myter om kvinner og næringsutvikling, av Gry Agnete Alsos og Elisabeth Ljunggren

"Fair share"-tenkning som ramme om bærekraftige framtidsbilder og identitetsprosjekter, av Anne K. Haugestad 

 

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.