Nye arbeidsliv?

Innhold

Kvinner i menns organisasjoner - 10 år etter, av Elin Kvande

Kampen om definisjonene - konstruksjoner av kvinnelighet i tradisjonell verkstedindustri, av Anne Iversen og Tone Opdahl Mo

I skjæringspunktet mellom kompetanse og kjønn - rekruttering til statlige styrer, råd og utvalg, av Stina Hansteen Solhøy

Arbeidsorganisering og deltid blant sykepleiere, av Synnøve Hitland

Arbeid og maskulinitet i endring, av David H.J. Morgan

Arbeidslivsforskningens utfordringer til kvinneforskningen: retorikk og lokale virkeligheter i det "nye" arbeidslivet, av Bjørg Aase Sørensen

Klasserommets sanne ofre - jenter eller gutter? av Kjersti Ericsson

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.