Religion og kjønn

Artiklene:

Kari Elisabeth Børresen: Kjønn og religion i Europa

Bernadette J. Brooten: Tidlig-kristne reaksjoner på seksuelle forhold mellom kvinner

Jorunn Økland: Én mann i Kristus: Kjønn og integrasjon i Paulus' ekklesia

Ingvild Sælid Gilhus: "Jomfruen som maktene ikke besudlet". Tanker om kjønn og frelse i den gnostiske teksten i Arkontenes natur

Hanne Havnevik: 40 års valfart i Himalaya. Om den tibetanske yogini og nonne Jetsun Lochen Rinpoche (1865-1951)

Else Mundal: Den doble verknaden av kristninga for kvinnene i den norrøne kulturen

Katrine Lund Ore: Den glemte religionsforskningen - med kjønn som viktig kategori og kvinner som viktige aktører

Monica Wegling: Hellig anoreksi. Førmoderne nevrose eller elitistisk trosbekjennelse?

Innhold

Kjønn og religion i Europa, av Kari Elisabeth Børresen

Tidlig-kristne reaksjoner på seksuelle forhold mellom kvinner, av Bernadette J. Brooten

Én mann i Kristus: Kjønn og integrasjon i Paulus' ekklesia, av Jorunn Økland

"Jomfruen som maktene ikke besudlet". Tanker om kjønn og frelse i den gnostiske teksten i Arkontenes natur, av Ingvild Sælid Gilhus

40 års valfart i Himalaya. Om den tibetanske yogini og nonne Jetsun Lochen Rinpoche (1865-1951), av Hanne Havnevik

Den doble verknaden av kristninga for kvinnene i den norrøne kulturen, av Else Mundal

Den glemte religionsforskningen - med kjønn som viktig kategori og kvinner som viktige aktører, av Katrine Lund Ore

Hellig anoreksi. Førmoderne nevrose eller elitistisk trosbekjennelse? av Monica Wegling

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.