Min vei til kvinneforskning

Artiklene:

Gro Hanne Aas: "Min vei til kvinneforskning". Skisse til en kontekst for de seks påfølgende artiklene.

Beatrice Halsaa: Min vei til kvinneforskningen

Jorun Solheim: Finnes våre kropper i våre hoder?

Kjell R. Soleim: Finnes en vei mellom kjønnsdogmatisme og kjønnsskeptisisme?

Merete Lie: Min vei: Kjønn som bilder i hverdagens scenografi

Harriet Bjerrum Nielsen: "De indre fiender" - kjønn som psykologisk struktur

- Jeg savner en diskusjon om implikasjonene av teoriene og begrepene vi bruker i det feministiske forskningsfeltet.
Irene Iversen intervjuet av Gro Hanne Aas

Cathrine Egeland: Problemet som ikke (vil) finnes

Halldis Valestrand og Siri Gerrard: Mellom Harvard, Honningsvåg og Coto Sur. Noen innspill om kvinne- og kjønnsforskning, sentrum og periferi.

Innhold

"Min vei til kvinneforskning". Skisse til en kontekst for de seks påfølgende artiklene, av Gro Hanne Aas

Min vei til kvinneforskningen, av Beatrice Halsaa

Finnes våre kropper i våre hoder? av Jorun Solheim

Finnes en vei mellom kjønnsdogmatisme og kjønnsskeptisisme? av Kjell R. Soleim

Min vei: Kjønn som bilder i hverdagens scenografi, av Merete Lie

"De indre fiender" - kjønn som psykologisk struktur, av Harriet Bjerrum Nielsen

- Jeg savner en diskusjon om implikasjonene av teoriene og begrepene vi bruker i det feministiske forskningsfeltet, Irene Iversen intervjuet av Gro Hanne Aas

Problemet som ikke (vil) finnes, av Cathrine Egeland

Mellom Harvard, Honningsvåg og Coto Sur. Noen innspill om kvinne- og kjønnsforskning, sentrum og periferi, av Halldis Valestrand og Siri Gerrard

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.