Forskningspolitiske (pr)øvelser

Innhold

Minneord over Harriet Holter (1922-1997), av Hanne Haavind

Hvor annerledes? Om kvinneforskningens forskningspolitiske diskurs, av Werner Christie Mathisen

Hvorfor kvinner i Akademia? av Hjørdis Kaul

Vi må se mangfoldet som rikdom, Turid Karlsen Seim intervjuet av Gro Hanne Aas

Forskningspolitiske (pr)øvelser, av Elisabeth Gulbrandsen

Forskningspolitikk - bare for eksperter? av Elisabet Rogg

Gamle og nye drømmer, av Gro Hanne Aas

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.