1977-1997: 20 år - naturligvis

Innhold

Skrå blikk på kvinneforskningen, av Gisle Aschim

Den første utredningen om kvinneforskningens muligheter og ambisjoner i de samfunnsvitenskapelige fag, av Hanne Haavind

Organisering av kvinneforskningen: Kan vi lære noe av 70-tallets satsing? av Nina Gornitzka

Betraktninger om arbeidet med «Kvinners levekår og livsløp», av Helga Hernes

Kvinneforskningssekretariatet et tiår tilbake, av Aina Schiøtz og Gro Hanne Aas

Kvinner i Akademia: En trussel mot vitenskapens autonomi og selvforståelse? av Elisabet Rogg 

Kvinnestormen mot parnasset, av Åse Hiorth Lervik

Åse Hiorth Lervik til minne, av Aina Schiøtz

Hvor går kvinneforskningen? av Gerd Bjørhovde

Norsk kvinneforskning - i ett «outsider-within»-perspektiv, av Karin Widerberg

En utfordring ved sekelskiftet, av Kjell R. Soleim

Mannsforskning, av Knut Oftung

Distriktskvinneforskning - en kamp på to fronter uten hjemland, av Sissel Fredriksen

Medisinsk kvinneforskning, av Kirsti Malterud

Filosofers kjønnsblindhet - en utfordring for feminister, av Vigdis Songe-Møller

Vanskeleg kvinnearbeid, av Ingunn Elstad og Torunn Hamran

Kvinner og befolkningsdramaet, av An-Magritt Jensen

Samfunnsmessige og kvinnepolitiske utfordringer knyttet til Agenda 21 - hva kan forskningen bidra med? av Asbjørg Fyhn

Nye utfordringer for kvinneforskere i genenes tidsalder? av Inger Nordal

Kvinneforskning og sosialøkonomi, av Hilde Bojer

Med nordisk blikk på organisatoriske utfordringer for kvinneforskningen i Norge, av Fride Eeg-Henriksen

 

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.