Søndagsåpent nummer

Innholdet

Damenes paradis, av Mette Emilie Jakobsen

Feminisering av bokklubbene, av Cathrine Tømte

Kvinner og krig - myter og virkelighet, av Tone Lindløv og Sunniva Ørstavik

Hekseforfølgelse og kvinneforfølgelse - to sider av samme sak? av Rune Hagen

Mannen som ikke ser. Etiske refleksjoner omkring ofring og vold mot sønner, av Jørgen Lorentzen

Masochistens partner, av Karin Bang

Feminister og tyske kulturstudier i USA, av Helgard Mahrdt

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.