Rettigheter og hjertesaker

Rettigheter og hjertesaker

Innhold

Mary Wallstonecraft og den franske revolusjon, av Anne-Hilde Nagel 

Opposisjon og interaksjon: Wallstonecrafts oppgjør med Rousseau, av Else Wiestad

Opplysningens logikk og retorikk i A Vindication of the rights of Woman, av Elin Svenneby

«Et blad av mitt eget hjertes historie». Mary Wallstonecraft i Skandinavia, av Anka Ryall

Rosa og Leo, av Kjersti Ericsson

Reproduksjon og forståelse av kjønn, av Tone Schou Wetlese

EF - den sosiale dimensjon og kvinners rettigheter. Introduksjon til tre prosjekter, av Arnlaug Leira

Likestilling, barn og marked. Eksempler fra Skandinavia og EF, av Arnlaug Leira

Deltidsarbeid i europeiske velferdsstater. En sammenligning av Danmark, Norge, Storbritannia og Tyskland, av Anne Lise Ellingsæter

Velferdssektor, deltidsarbeid og kjønnssegregering, av Marianne Nordli Hansen