Kvinneforskningens stjerner

Innhold

Ruth Hubbard - en pionér blant kvinneforskere i naturvitenskapelige fag, av Berit Schei

«Det er strevet som betyr noe». Om Ann Oakley, av Brit Berggren

Sandra Hardings feministiske forståelser av vitenskap, av Elisabeth Gulbrandsen

Fysiker, filosof og feminist. En presentasjon av Evelyn Fox Keller, av Inger Nordal

Dorothy Smith - ett feministisk alternativ till «Male-stream Sociology», av Karin Widerberg

Uharmoniske mønstre. En presentasjon av Rosi Braidottis feministiske teori, av Drude von der Fehr

Carol Gilligan - kvinners moralske stemme, av Hildur Ve

Moa Martinson och erfarenhetens estetik, av Anne Heith

Hvit kvinnelig lærer i et svart mannsdominert universitetsmiljø, av Birgit Brock-Utne

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.