Kvinner, miljø og utvikling

Kvinner, miljø og utvikling

Innhold

Hvis kvinner fikk telle. Et kvinneperspektiv på samspillet mellom økonomisk vekst og bærekraftig utvikling, av Marilyn Waring

Gjenreisning av Babylon: Kvinner og hensiktsmessig teknologi, av H. Patricia Hynes

Reduksjonisme, gjenskapning og «rå»-materiale: En leting etter vitenskap for bærekraftighet, av Vandana Shiva

Forskning i forandring? av Elisabeth Gulbrandsen, Anne K. Haugestad og Gro Hanne Aas

Kvinneperspektiver på CICEROs faglige profil, av Anne K. Haugestad

Landbruk: Pengane eller livet? av Anne J. Avdem og Borghild Sundan

Nord-Mali: Der latskap er en verdi, av Britt Hveem og Gunvor Berge

Kjønnsløs trafikkplanlegging disfavoriserer kvinner, av Randi Hjorthol

Biologisk reproduksjonsterminologi speiler arkaiske myter, av Inger Nordal