Kvinner og tekst: Feministisk litteraturanalyse

Innhold

Kvinnestormen mot parnasset. Et bidrag til kvinnelitteraturforskningens historie i Norge, av Åse Hiorth Lervik

Virginia Woolf var en av mange: Kvinner som modernistiske pionerer, av Gerd Bjørhovde

«Det evig kvinnelige» på scenen? Om kvinnene i den greske tragedien, av Synnøve des Bouvrie

Kvinner og litterære genrer: Fantastisk litteratur, av Åsfrid Svendsen

Når landskapet ikke stemmer med kartet. Om genreteori og kvinners historiske romaner, av Anne Birgitte Rønning

Å bryte med normene: Hysteri, karneval og kvinnelitteratur, av Zeljka Svrljuga

Saving the text. Med Hélène Cixous på Norefjell, av Torill Steinfeld

Kan vi «virkemidle» oss til det gode likestillingssamfunnet? En kritisk gjennomgang av mannsrolleutvalgets innstilling, av Dag Leonardsen

Kvinnekunnskap og androsentrisk normalvitenskap, av Elin Svenneby

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.