Grunnlagsproblemer i kvinneforskningen - møte mellom humaniora og samfunns-vitenskapene

Grunnlagsproblemer i kvinneforskningen - møte mellom humaniora og samfunns-vitenskapene

Innhold

Hva kan kvinneforskningen lære vitenskapen? av Sissel Lie

Theoretical and Methodological Problems of Doing Global Feminist Research, av Maria Mies

Kommentar til Maria Mies’ foredrag, av Ida Blom

Private Caring and Public Caregiving: A Proposal for Synthesis, av Nel Noddings

Kommentar til Nel Noddings’ artikkel, av Kari Wærness

Kjønn, språk og selvreferanse, av Jorun Solheim

Komentar til Jorun Solheims föredrag, av Karin Widerberg

«Vitenskap er ingen frøkensport», av Elisabeth Gulbrandsen

Noen refleksjoner etter konferansen om grunnlagsproblemer i kvinneforskningen, av Kari Wærness

Kvinnepolitiske nøkkeltekster: Virkelighet og magi… Alexandra Kollontajs Kvinnans ställning under den ekonomiska samhälsutveklingen, av Gro Hagemann