Forskningspolitisk debatt og kvinneforskningens framtid

Innhold

Forskningspolitisk kulturløft-? Debatt om et Debattinnlegg

Hvem gir kvinners råd? av Jens Erik Fenstad 

Motmelding om norsk forskningspolitikk, av Knut Dahl Jacobsen

På kvinners vis: Stimulerende lesning, men uklar begrepsbruk, av Sivert Langholm

Refleksjoner over «På kvinners vis, med kvinners råd», av Hroar Piene

Kritik af forskningspolitikken, av Agnete Weis Bentzon

Tenkte på tvers og i fellesskap? av Sissel Lie

Teoriutvikling i norsk samfunnsvitenskapelig kvinneforskning. Muligheter og ambisjoner, av Harriet Holter

Må vi vente til barna blir store? Refleksjoner rundt en rapport om kvinner som vitenskapelige produsenter, av Fride Eeg-Henriksen

Korsvägar inom samhällsvitenskapelig kvinnoforskning, av Karin Widerberg

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.