Kvinner i primærnæringene - reindrift, fiskeri og landbruk

Innhold

Kvinner i primærnæringene - kvinner i distriktene, av Siri Gerrard og Haldis Valestrand

Mellom to kulturer, av Kate Rognli

En framtid for kvinner i fiskerinæringen? av Kari Vangsnes

Fiskerikvinner og samfunnsvitenskapelig kvinneforskning - bidrag og utfordringer, av Siri Gerrard

«Et hav av muligheter, men hva så..?» Unge jenter i fiskerisamfunn vurderer sine framtidsmuligheter av Dagrunn Grønbech

Fiskerikvinner og «nettverking», av Kari Riddervold

Fokus på landbrukskvinnene, av Edel Hildre

Nord-norsk jordbruk - fortsatt et kvinnejordbruk? av Asbjørg Fyhn

Kvinnene i landbruket - mellom valg og tilpasning, av Agnes Bolsø

Kvinna tar ansvaret. Bondekvinners innsats for familie og helse, av Sissel E. Eriksen

«Jenter i skogbruket» - informasjon gir resultater, av Berit Sanness

Handelskvinner i vikingtiden, 

 

 

 

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.