En mer kvinnerettet bistand - forskning som grunnlag

Innhold

Forskningsprogrammet «Kvinner og utvikling» - noen generelle betraktninger, av Else Skjønsberg

Fire kvinner i Bamako, av Mariken Vaa

Kvinners arbeid i matrelaterte aktiviteter - kvinners ansvar for barns ernæring: Er det noen motsetning? av Gerd Holmboe-Ottesen og Margareta Wandel

Familiemoral, utviklingsideologi og offentlige rolletildelinger, av Ingrid Rudie

Mosambik - kvinnelig folkejustis? av Nina Berg og Aase Gundersen

«Mobile Maids» i Midt-Østen, av Grete Brochmann

Kvinner og norsk industrietablering i Malaysia, av Marit Sørvald

Å innta det vitenskapelige rommet eller kampen om vitenskapeligheten, av Eva Lundgren og Kristin Eriksen

 

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.