Brundtland-kommisjonens rapport - en feministisk kritikk

Brundtland-kommisjonens rapport - en feministisk kritikk

Innhold

Med «menneskene» som udefinerbar målestokk, av Elin Svenneby

Vår felles framtid, av Else Skjønsberg

Bærekraftig utvikling - på hvem sine skuldre? av Sigrun Kaul

Med p-piller til de sultende, av Ebba Wergeland

Hverdagslivet som forskningsfelt, av Marianne Gullestad

Fra intervju til bok: Fra forskning til roman? av Ingrid Nymoen