Fra skattekammeret: Om kunnskaps-produksjon, litteratur, studenter og jubileum

Fra skattekammeret: Om kunnskaps-produksjon, litteratur, studenter og jubileum

Innhold

Kvinner - masseundersøkelser og kunnskapsproduksjon, av Eli Heiberg Endresen

Kvinne og poet - birøkterens datter i Lady Lazarus’ skikkelse, av Ragnhild Bugge

Kvinnelige og mannlige studenters tidsbruk, av Lisbet Berg og Per O. Aamodt