Kvinner i helsevesenet: Leger - pasienter - ledere

Kvinner i helsevesenet: Leger - pasienter - ledere

Innhold

Medisinsk kvinneforskning - ny erkjennelse, nye muligheter, av Hanne Haavind

Et bedre helsevesen med kvinner i toppstillinger? av Trine Normann

Medisinsk kvinneforskning - problemstillinger, strategi og behov. Refleksjoner etter et seminar, av Kitty Strand

Eva blir mor - Adam blir borte, av Aase Martens