Kjønn og makt - Humanistisk kvinneforskning

Innhold

Kjønn og makt: Teoretiske perspektiver, av Toril Moi

Patriarkatsteorier i kvinnehistorisk forskning, av Ida Blom

John Locke: Kritikk av patriarkatet eller ny patriarkalsk teori? av Sidsel Aamodt

Forsøg til en Fruentimmer-Philosophie, av Else Viestad

«Vi forstår når vi tenker bakover og forandrer når vi tenker fremover», av Else Viestad

Fiskerikvinneforskning - innstats og forskningsbehov, av Dagrunn Grønbech

I. Drømmen om Harvard og II. Universitet med filter, av Eva Lundgren og Kristin Eriksen

 

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.