Mannsdominansen i naturvitenskapene - mer enn tall?

Mannsdominansen i naturvitenskapene - mer enn tall?

Innhold

Kvinner i naturvitenskapelig forskning - banebrytere eller gratispassasjerer? av Hanne Haavind

Likestilling i forskersamfunnet i år 2117? av Ruth Kleppe

Kvinner og grunnforskning: Respekt for det uventede, av Evelyn Fox Keller

«…not at all costs», av Liv Storstein

Liv og lære, av Elisabeth Gulbrandsen

Hvor blir det av kvinnene i forskningen? av Kirsten Wille Maus