Omsorg: Privat og offentlig, menn og kvinners ansvar

 

 

Innhold

Barna, familien og velferdsstaten, av Arnlaug Leira

Mødre slutter opp om begrepet omsorgsangst, av Karin Berard-Andersen Køltzow

Eldre kvinner som omsorgsgivere i lokalsamfunnet, av Ida Hydle

Omsorg og profesjonalisering - med fagutviklingen i sykepleien som eksempel, av Kari Martinsen

De første kvinnelige leger i Norge - kvinnelige medisinere 1893-1920, av Agnes H. Frølich

Skjønnlitteratur og kjønn i et kulturperspektiv, av Synnøve des Bouvrie

 

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.