Vitenskapsteori: Kvinneforsknings utfordringer og nyvinninger

Vitenskapsteori: Kvinneforsknings utfordringer og nyvinninger

Innhold

Kvinneforskning og vitenskapelige paradigmer, av Hanne Haavind

Fra kvinnelitteraturforskning til feministisk tekstteori? av Toril Moi

Universitet og kjønn. Forskningsinstitusjoner og feministisk vitenskapsteori, av Eva Lundgren

Feministisk filosofi - på vei inn i filosofifaget? av Matthias Kaiser

Dale Spender - kvinnen som tør der andre tier, av Birgit Brock-Utne