Kvinner og økonomi

Kvinner og økonomi

Innhold

Næringspolitikk og inntektsfordeling, av Victor Norman

Næringsøkonomiske virkemidler - virker de for kvinner? av Birgit Helene Jevnaker 

Hva trenger distriktene mest - kvinner eller arbeid for kvinner? av Halldis Valestrand

Dagpenger under arbeidsløshet, av Hege Torp

Kvinner og folketrygdens pensjoner, av Charlotte Koren

Pasientrolle og kjønn, av Ellen M. Thorbjørnsrud