Kvinner i u-land

 

 

Innhold

Kvinnestudier, fagutvikling, fagkomplementaritet, av Ragnhild Lund

En u-landskvinneforskers bekjennelser, av Else Skjønsberg

«Det daglige brød». En landsbystudie fra Sør-Sri Lanka, av Margareta Wandel og Gerd Holmboe Ottesen

Kvinner, kapitalisme og hverdagsliv, av Kristi Anne Stølen

Harem sett fra Europa, av Saphinaz-Amal Naguib

NORADs handlingsplan for kvinnerettet bistand, av Else Skjønsberg

 

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.