Kvinner i forskning og akademiske yrker

Kvinner i forskning og akademiske yrker

Innhold

Mot en kjønnsdelt arbeidsdeling blant sivilingeniører, av Elin Kvande

Lege-kvinne, forskning og mannsdominans, av Anne Karin Lindahl

Kvinne og tannlege, av Bente Træen

Kvinneforskning i landbruket, av Inger Lunde Dalen

Ny teknologi og kvinnens lønnsarbeid, av Tamar Bermann