Åpent nummer

 

 

 

Innhold

Asta Hansteen - myte og mangfold, av Bente Nilsen Lein

Kvinnedokumentasjon, av Inger Johansen

På Roma-tur. Italiensk feminisme, av Marit Halvorsen

Kvinner i ledelse, av Bente Heuch

Teknologiens betydning for kvinners arbeidsliv, av Anne-Jorunn Berg, Hjørdis Kaul, Elin Kvande, Merete Lie, Bente Rasmussen og Knut H. Sørensen

 

 

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.