Nytt om kvinneforskning

 

 

 

Innhold

Fem år, av Maren Brit Baadshaug

Åse Hiorth Lervik, intervjuet av Maren Brid Baadshaug

Kvinnene som ville se litt på, et eventyr av Astrid Nøklebye Heiberg

Jenter og fysikk, av Svein Sjøberg

Nytt fra informasjonsavdelingens virksomhet, av Nina Heilmann

Staten - kvinner ingen adgang? omtale av Janneke van der Ros Schive

Omsorgens sosiologi. Av Kari Wærness, omtale av Marit Hoel

Kjerringer mot strømmen. Av Harriet Clayhills, omtale av Ann-Magritt Jensen

Kvinneteologi, kvinnefrigjøring og teologkritikk. Eva Lundgren, red., omtale av Bergljot Børresen

Likestilling i skolen. Forsøksrådet for skoleverket, omtale av Aud Steinsbekk

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.