Nytt om kvinneforskning

 

Innhold

Aktiviteter/tema etc. i gruppe 02 Kvinnesosiologi ved konferansen i Abo, av Kristin Tornes

Inntrykk fra en studiereise til USA, av Kristin Tornes

Forskerrolle - Kjønnsrolle. Referat fra seminar arrangert av Likestillingsrådet ved UiTø, 11. oktober 1978, av Synnøve des Bouvrie Thorsen

Referat fra Kurs i bruk i Tidsnyttingsdata, 8.-9. januar 1979 i Bergen, av A. Andenæs, R. Frøyland og O. Holm

 

 

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.