Studietilbud

Studier

 

En rekke norske læresteder har utdanningstilbud innen kjønnsforskning, på bachelor- og masternivå.

I tillegg finnes årsstudium og enkeltemner.

Den nasjonale Forskerskolen tilbyr kurs om kjønnsforskning for ph.d-studenter.

Bachelor

Bachelor i Tverrfaglige kjønnsstudier
Bachelorprogram i kjønnsstudier

Master

Master in Gender Studies
Master in Global Development - theory and practice. Specialization in Gender and Global Development
Master i likestilling og mangfold

Årsenhet

Årsstudium i kjønn, seksualitet og mangfald
Tverrfaglige kjønnsstudier - årsstudium
Likestilling og kjønn - årsstudium
Likestilling og mangfold - årsstudium
Likestillingsstudiet - halvårsstudium

Emner ved kjønnsforskningsmiljøene

Senter for kjønnsforskning ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier tilbyr undervisning i emner på bachelornivå.
Senter for tverrfaglig kjønnsforskning tilbyr undervisning i emner på bachelor- og masternivå.
Senter for kjønnsstudier tilbyr undervisning i emner på bachelor- og masternivå.
Senter for kvinne- og kjønnsforskning tilbyr undervisning i emner på bachelornivå.

Forskerskolen

Har du et kjønnsperspektiv i doktorgradsarbeidet ditt?

Den nasjonale forskerskolen arrangerer forskerkurs om kjønnsforskning, feministisk vitenskapsteori og feministiske forskningsmetoder. På kursene møter du andre ph.d-studenter og etablerte forskere i kjønnsforskningsfeltet.

Les mer om:

Se også nyhetsmagasinets samleside for doktoravhandlinger