Studier

En rekke norske læresteder har utdanningstilbud innen kjønnsforskning, på bachelor- og masternivå.

I tillegg finnes årsstudium og enkeltemner.

Den nasjonale Forskerskolen tilbyr kurs om kjønnsforskning for ph.d-studenter.

Universitetet i Oslo
Bachelor i Tverrfaglige kjønnsstudier
Universitetet i Bergen
Bachelorprogram i kjønnsstudier
Universitetet i Oslo
Master in Gender Studies
Universitetet i Bergen
Master in Global Development - theory and practice. Specialization in Gender and Global Development
Universitetet i Oslo
Tverrfaglige kjønnsstudier - årsstudium
UiT Norges arktiske universitet
Likestilling og kjønn - årsstudium
NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Likestilling og mangfold - årsstudium
Universitetet i Agder
Likestillingsstudiet - halvårsstudium
Universitetet i Stavanger
Senter for kjønnsstudier tilbyr undervisning i emner på bachelor- og masternivå.
Universitetet i Bergen
Senter for kvinne- og kjønnsforskning tilbyr undervisning i emner på bachelornivå.
NTNU
Senter for kjønnsforskning ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier tilbyr undervisning i emner på bachelornivå.
Universitetet i Oslo
Senter for tverrfaglig kjønnsforskning tilbyr undervisning i emner på bachelor- og masternivå.
Universitetet i Bergen
Årsstudium i kjønn, seksualitet og mangfald

Forskerskolen

Har du et kjønnsperspektiv i doktorgradsarbeidet ditt?

Den nasjonale forskerskolen arrangerer forskerkurs om kjønnsforskning, feministisk vitenskapsteori og feministiske forskningsmetoder. På kursene møter du andre ph.d-studenter og etablerte forskere i kjønnsforskningsfeltet.

Les mer om:

Se også nyhetsmagasinets samleside for doktoravhandlinger

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.