Nytt om kvinneforskning

Nytt om kvinneforskning

Innhold

Kvinneretten, av T. Bjørnsen, G. Buestad, M. Lysaker, A. Vogt og E. Bruunberg

Rapport fra Livsløpsgruppas seminar på Geilo, 5.-6. mars 1979, av Siri Næss og Ellen Brandt

Work and Employment: Toward what kind of Society? CEFRES’ konferanse i Lisboa, 22.-25. januar 1979, av Aud Korbøl