Transport

Transport

26. mars 2015

Elsyklar gjer at folk syklar meir og lenger, ifølgje ny studie. Effekten er størst for kvinner.

11. september 2014

Mannlige bilister bruker vold og aggressivitet for å kreve og hevde sin plass i trafikken på bekostning av syklister og fotgjengeres sikkerhet, ifølge svensk forsker.

05. august 2014

Kort reisevei til jobb, barnehage og matbutikk er avgjørende faktorer for at kvinner skal klare å jobbe heltid, ifølge transportforsker.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Anfinsen, Martin, Vivian Anette Lagesen & Marianne Ryghaug
Publisert:
2018