Psykisk helse

Psykisk helse

17. desember 2013

Barn av mødre som misbruker alkohol har flere psykiske plager enn andre barn, ifølge ny norsk forskning. Studien fant ingen klar effekt av fars alkoholmisbruk.

23. november 2012

En mann får raskere diagnosen schizofreni enn en kvinne, selv om beskrivelsen av symptomene er like. 

07. september 2012

Mamma er lettet, pappa er skeptisk. Barnet har også sine oppfatninger om å få diagnosen ADHD og medisiner for den. – Vi må høre mer på barna, sier forsker.

01. juli 2008

– Det er mest effektivt og skånsomt med kjønnsdelt rusbehandling for kvinner. Likevel benyttes det ikke, forteller psykolog Kari Lossius.

09. februar 2007
«Unge homofile sliter psykisk», melder mediene i disse dager. Men hvem er egentlig de unge homofile? Og sliter de like mye alle sammen? Kristinn Hegna, som har undersøkt sammenhengen mellom seksualitet og psykisk helse, advarer mot å ta kategorien «homofil» for gitt.
13. oktober 2006
Kan man unngå å bekrefte fortellingen om homoseksualitet som tragedie når man forsker på homoseksualitet og selvmord? Forsker Tone Hellesund forsøker.
22. mars 2006
Fødselsdepresjoner er noe menn også kan få. En ny dansk undersøkelse viser at dette rammer om lag 7 prosent av fedrene.
20. januar 2006
Når alt føles ustabilt, blir det å kontrollere egen kropp og matinntak en måte å ta styring på. Hvis man lar være å spise, er det i alle fall en ting man kontrollerer. Dessuten blir man slank. Og slank er jo lik lykkelig. Karen Klovning og Siri Hoftun har intervjuet åtte unge jenter som har hatt anoreksi.
13. januar 2006
Hjelpeapparatet oppfatter ofte selvskadende kvinner som utydelige og hjelpeløse. Deres egen innsikt i og forståelse av selvskading blir ikke etterspurt. Anita Moe har intervjuet en gruppe kvinner om deres opplevelser av selvskading. For dette vant hun prisen for fremragende kvinne- og kjønnsforskning i 2005 ved Universitetet i Oslo.
31. august 2000

Hva som bidrar til å påvirke fars mulighet til å opprettholde sin farsrolle handler mye om han blir sett som far i fengselssystemet.

Sider

Publikasjoner

Forfatter(e):
Eik‐Nes, Trine Tetlie et al.
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Amundsen, Marie-Lisbet
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Østlandsforskning og Likestillingsenteret
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Birkeland, Marianne S., Ines Blix, Øivind Solberg and Trond Heir
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Simmelsgaard, Sandra Kolbye og Hanne Konradsen
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Øgård-Repål, Anita, Ståle Arvill Strand og Tor-Ivar Karlsen
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Reiter, Simone Frizell
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Eriksen, Ingunn Marie and Selma Therese Lyng
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Eriksen, Bjørn Magne S, Stål Bjørkly, Ann Færden, Christine Friestad, Pål Hartvig and John Olav Roaldset
Publisert:
2016
Forfatter(e):
The National Board of Health and Welfare, Sweden
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Overå, Stian og Hans-Jørgen Wallin Weihe (red.)
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Macoveanu, Julian et.al.
Publisert:
2015