Mannshelse

Mannshelse

31. mai 2019
Det er ikke enkelt å finne kloke svar på Google-søk som «for tynne lepper» eller «ikke store nok muskler». Unge kvinner og menn fortjener å møte leger som har forskningsbasert kunnskap om deres problemer, skriver lege Kaveh Rashidi.
23. oktober 2018
Menn som har blitt utsatt for overgrep i ung alder sliter med stor skamfølelse i ettertid. – De mener offerrollen harmonerer dårlig med den tradisjonelle oppfatningen av mannsrollen, sier Marie-Lisbet Amundsen.
01. oktober 2013
Bivirkninger fra behandling av prostatakreft får menn til å tenke over hva det vil si å være mann.
04. juni 2013

Hiv-forebyggende arbeid i Tanzania har ikke vært tilpasset gruppen menn som har sex med menn. Kondomer finnes overalt, men ikke glidemiddel.

28. mai 2013

Idealer om åpenhet og stereotype forestillinger om kjønn i sykepleien kan hindre menn fra å få den pleien og omsorgen de har behov for i helsevesenet, ifølge ny forskning.

14. november 2008

Spiseforstyrrelser forbindes ofte med undervektige damer. Men også mannekropper herjes av uoppnåelige idealer som gjør dem syke.

27. september 2007

Blant 15-16-åringer er andelen overvektige gutter nesten dobbelt så stor som blant jenter i samme aldersgruppe. Overvektige jenter har mer psykiske plager enn overvektige gutter. Det er noen av funnene i en undersøkelse av vekt hos tiendeklassinger i Oslo.

22. juni 2007
Menn med kreft synes mannlige leger er for røffe og for kjappe. Derfor foretrekker mange kvinnelige leger. En utfordring for helsevesenet, mener sosiolog Kari-Anne Bjørnerud.
22. mars 2006
Fødselsdepresjoner er noe menn også kan få. En ny dansk undersøkelse viser at dette rammer om lag 7 prosent av fedrene.
22. mars 2006
Menn er minst syke, men de dør likevel før kvinner. Hva kommer det av? Menns helse ble satt ettertrykkelig på dagsorden under en konferanse på Universitetet i Oslo nylig.
03. mars 2006

De ligger våkne om natta og bekymrer seg for hvordan det skal gå med familien og økonomien. Ulla-Britt Lilleaas har forsket på hjertesyke menn.

08. desember 2005
I Soria Moria-erklæringen slår regjeringen fast at de vil starte et landsomfattende program for forskning på kvinnehelse. – Det er flott. Men jeg synes forskningsprogrammet også bør omfatte menns helse, sier Ulla-Britt Lilleaas.
25. juni 2004

Hvordan håndterer unge menn med astma og allergi sykdommen sin? Og hvordan håndterer de følelser i møte med omgivelsene generelt, og leger og sykepleiere spesielt?

Publikasjoner

Forfatter(e):
Magnusson, Karin, Aleksandra Turkiewicz & Martin Englund
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Eik‐Nes, Trine Tetlie et al.
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Vambheim, Sara Magelssen
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Amundsen, Marie-Lisbet
Publisert:
2018
Forfatter(e):
Kibira,Simon Peter Sebina
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Michaelsen, Jette Joost og Maria Kristiansen
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Proba samfunnsanalyse
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Gunnes, M W, R T Lie, T Bjørge, S Ghaderi, E Ruud, A Syse and D Moster
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Barland, Bjørn
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Einiö, Elina, Nisén, Jessica, Martikainen, Pekka
Publisert:
2015