Mannshelse

Mannshelse

01. oktober 2013
Bivirkninger fra behandling av prostatakreft får menn til å tenke over hva det vil si å være mann.
04. juni 2013

Hiv-forebyggende arbeid i Tanzania har ikke vært tilpasset gruppen menn som har sex med menn. Kondomer finnes overalt, men ikke glidemiddel.

28. mai 2013

Idealer om åpenhet og stereotype forestillinger om kjønn i sykepleien kan hindre menn fra å få den pleien og omsorgen de har behov for i helsevesenet, ifølge ny forskning.

14. november 2008

Spiseforstyrrelser forbindes ofte med undervektige damer. Men også mannekropper herjes av uoppnåelige idealer som gjør dem syke.

22. mars 2006

Fødselsdepresjoner er noe menn også kan få. En ny dansk undersøkelse viser at dette rammer om lag 7 prosent av fedrene.

22. mars 2006

Menn er minst syke, men de dør likevel før kvinner. Hva kommer det av? Menns helse ble satt ettertrykkelig på dagsorden under en konferanse på Universitetet i Oslo nylig.

03. mars 2006

De ligger våkne om natta og bekymrer seg for hvordan det skal gå med familien og økonomien. Ulla-Britt Lilleaas har forsket på hjertesyke menn.

08. desember 2005

I Soria Moria-erklæringen slår regjeringen fast at de vil starte et landsomfattende program for forskning på kvinnehelse. – Det er flott. Men jeg synes forskningsprogrammet også bør omfatte menns helse, sier Ulla-Britt Lilleaas.

25. juni 2004

Hvordan håndterer unge menn med astma og allergi sykdommen sin? Og hvordan håndterer de følelser i møte med omgivelsene generelt, og leger og sykepleiere spesielt?

Publikasjoner

Forfatter(e):
Kibira,Simon Peter Sebina
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Michaelsen, Jette Joost og Maria Kristiansen
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Proba samfunnsanalyse
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Gunnes, M W, R T Lie, T Bjørge, S Ghaderi, E Ruud, A Syse and D Moster
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Barland, Bjørn
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Einiö, Elina, Nisén, Jessica, Martikainen, Pekka
Publisert:
2015