Kjønnsforskningsfeltet

Kjønnsforskningsfeltet

26. mars 2010

Tverrfaglighet – det kunne ny leder ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved UiO, Jorunn Økland, med glede snakket om i timevis. De siste ukene har hun fått uvanlig mange sjanser til nettopp dette.

09. mars 2010

Det nordiske tidsskriftet for kjønnsforskning, NORA, har fått nye redaktører. De vil at tidsskriftet skal være en plattform for internasjonal debatt om nordisk kjønnsforskning. Og de oppfordrer flere forskere til å sende inn artikler til tidsskriftet.

26. februar 2010

«Egoistiske gener». «Kjønn som sosial konstruksjon». Mange fagbegreper er metaforer. Er det et problem når forskning skal formidles og debatteres utover faggrensene?

13. oktober 2009

Merete Lie har i flere år samarbeidet med forskere i Kina og selv gjort feltarbeid der. Hun mener det er viktig at kjønnsforskere har et globalt utgangspunkt.

15. september 2009

– Vi tenker best på vårt eget språk, sier Tidsskrift for kjønnsforsknings nye redaktører Agnes Bolsø og Hilde Danielsen.

28. august 2009

– Norsk kjønnsforskning har kommet langt og denne kompetansen bør vi bruke inn i internasjonal forskning, mener Jørgen Lorentzen. Her forteller han om sine erfaringer fra internasjonale prosjektsamarbeid.

12. juni 2009

Europeiske kjønnsforskere samler seg i en ny forening. Grunnleggerne av ATGENDER har som mål at den nye foreningen skal bli en bred og åpen sammenslutning av akademikere, byråkrater, aktivister og institusjoner.

03. juni 2009

Periferiforskning – enten det er i Nord-Norge eller land i Sør – har vært varemerket til kjønnsforskerne i Tromsø. Samtidig har de vært brobyggere mellom ulike forskningsmiljøer. Kvinnforsks første faglige leder, professor Siri Gerrard, mener at senteret derfor representerer viktige bidrag til kjønnsforskningen.

12. mai 2009

Det er ti år siden bergenske kjønnsforskere fikk sitt eget senter. Denne uka er det jubileumsfeiring i to dager til ende.

19. desember 2008

Hvordan er det å skrive søknad til EUs forskningsprogrammer? Og hva skjer når du er så heldig at du får finansiering? Tone Hellesund forteller om sine erfaringer med å skrive søknad og koordinere et prosjekt innenfor EUs 6. rammeprogram.

18. desember 2008

Hedda Høgåsen-Hallesbys «Carmens performative hevn» er kåret til Årets artikkel i Tidsskrift for kjønnsforskning. «En artikkel som fascinerer og forfører sin leser», ifølge juryen.

24. november 2008

Som gjesteforsker ved universitetet i Cape Town rapporterer Kari Jegerstedt om gode arbeidsforhold, men også om et samfunn der de rasebaserte klasseskillene øker og der all kriminaliteten har skapt paranoide tilstander.

11. november 2008

Norsk kjønnsforskning er blitt mer opptatt av hvordan virkeligheten blir til. Men fremdeles glimrer teknologi og naturvitenskap med sitt fravær. Det hevdet Anne-Jorunn Berg på konferansen Kjønnsforskning Nå!.

07. november 2008

I det politiske liv brukes begrepet flittig. I akademia settes imidlertid et stadig mer kritisk søkelys på ordet likestilling.

14. oktober 2008

Finnes det en egen nordisk feministisk forskning? Hva kjennetegner i så fall den?

Sider

Publikasjoner

Forfatter(e):
Lund, Ragnhild et al.
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Haugli, Trude mlf. (red.)
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Sandberg, Paula Koskinen, Rebecca Lund & Tiina Suopajärvi (eds.)
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Lindelöf, Karin og Camilla Flodin
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Nielsen, Harriet Bjerrum
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Lange, Siri & Inge Tvedten
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Halsaa, Beatrice and Anka Ryall (eds.)
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Björklund, Jenny (ed.)
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Strid, Sofia og Magnus Åberg (red.)
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Nordberg, Kari mfl. (red.)
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Bull, Jacob and Margaretha Fahlgren (Eds.)
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Reisel, Liza, Kristinn Hegna and Christian Imdorf (eds.)
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Flemmen, Anne Britt og Siv Ellen Kraft (red.)
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Christensen, Hilda Rømer m.fl. (red.)
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Stoltz, Pauline and Kirsten Hvenegård-Lassen (eds.)
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Einiö, Elina, Nisén, Jessica, Martikainen, Pekka
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Gottzén, Lucas og Ulf Mellström m.fl. (ed.)
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Keating, Christine, Latorre, Guisela, Tzu-Chun Wu, Judy (ed.)
Publisert:
2015