Islam

Islam

23. april 2015

For iranske kvinneaktivistar er målet både å sikre kvinners rettar og å vere i tråd med islamsk sharia-lov.

06. februar 2014

De følger moteblogger og definerer seg selv og sine medsøstre gjennom farger og stil. For unge, muslimske kvinner i Oslo er hijab så viktig at selv trakassering på gata og motstand i familien ikke kan stoppe deres valg.

29. oktober 2013
Sørafrikanske muslimske kvinner er ofte pragmatiske i sitt forhold til religion og seksuell etikk. Det gjør det lettere for dem å leve i vanskelige forhold, viser forskning.
12. desember 2011

En kvinne kan godt bli president i Sudan. Hvis hun får lov av mannen sin, da.

10. august 2011

Er det bedre at menn inngår midlertidige ekteskap enn at de «bedriver hor»? Hører flerkoneri hjemme i dagens Iran? Og er medgift salg av kvinner eller en økonomisk sikkerhet for dem? Utformingen av en ny familielov engasjerer iranske kvinneaktivister, men enige er de ikke.

06. mai 2011

Tillater Koranen menn å slå kvinner? Og blir kvinnen frelst først gjennom barnefødsel, slik det står i Bibelen? Hvordan kristne og muslimske kvinner tolker sine kanoniske skrifters kvinnesyn er temaet for Anne Hege Grungs ferske doktoravhandling.

22. august 2008

Står muslimske kvinners bruk av hijab i veien for deres integrering i Norge? Virker det støtende på folk i Danmark? Desiré Hopen Standal har skrevet masteroppgave om hijabens opptreden i dansk og norsk partipolitikk, og hva debatten forteller om synet på muslimske kvinners medborgerskap.

09. juli 2008

Islam og homofili har vært på medieagendaen de siste to årene, og muslimske ledere har møtt et økende krav om å utvise toleranse for homofile. Men hva forteller toleransen om maktforhold i vårt samfunn? Ganske mye, skal vi tro forskerne Randi Gressgård og Christine M. Jacobsen. I siste nummer av Tidsskrift for kjønnsforskning analyserer de norsk toleransedebatt.

27. februar 2008

Norsk-pakistanske kvinner ser ut til å velge det lovsystemet som passer deres interesser best, når de velger mellom norsk og islamsk lov. Det sier Farhat Taj Andersen, som har undersøkt sju saker knyttet til ekteskap, skilsmisse og vold.

18. oktober 2007

Nå er tiden inne for en muslimsk feminisme. Det mener professor Ziba Mir-Hosseini. Feminister som henter sin legitimitet i Koranen, slipper anklagen om at de løper Vestens ærend.

14. september 2007

– Det er klart det er en motsetning mellom det muslimske sløret og vestlig feminisme. Jeg forstår godt at mange føler seg truet. Men fordømmelse og konfrontasjon er en linje som er dømt til å tape, spår den tyrkiske sosiologen Nilüfer Göle. 

13. august 2007

– Hijab berører maktspørsmål, men ofte på andre måter enn vi tror. Det sier antropologen Kristin Engh Førde som har forsket på unge Oslojenters bruk av hijab. Hun mener det religiøse sløret får for stor plass i offentlig debatt, og setter spørsmålstegn ved om fokuset bidrar til å gjøre muslimske jenter friere.

15. juni 2007
Profeten Mohammed stoppet sine egne sokker, men ville han gått inn for radikal kjønnskvotering? Unge norske muslimer stiller spørsmålstegn ved det foreldregenerasjonen har lært dem om kjønn og religion.
05. oktober 2006
Elise Skarsaune har undersøkt muslimske menns syn på maskulinitet og kjønnsroller. Generelt oppfattes det å forsørge familien som mannens viktigste oppgave, mens kvinnens hovedansvar er i hjemmet. Bildet er imidlertid nyansert og i endring.
29. september 2006
Koranen sier at du skal ta vare på kroppen, fordi den er en gave fra Gud. Slik argumenterer norske minoritetsjenter for å få delta i organisert idrett. Kristin Walseths har forsket på norske minoritetsjenters fortellinger om idrett.

Sider

Publikasjoner

Forfatter(e):
Hafnor Bøe, Marianne
Publisert:
2019
Forfatter(e):
Wærstad, Tone Linn
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Eidhamar, Levi Geir
Publisert:
2017
Forfatter(e):
van Es, Margaretha A.
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Polfus, Turid Smith
Publisert:
2014