Foreldrepermisjon

Foreldrepermisjon

05. oktober 2017
Det sosiale og moralske ansvaret for barna ligger i størst grad på mor, særlig i feiringer og høytider, ifølge Kristine Warhuus Smeby.
Tidsskrift for kjønnsforskning
Bokmelding av Sigtona Halrynjo og Mari Teigens Ulik likestilling i arbeidslivet, gitt ut av Gyldendal i 2016.
26. april 2011

Ifølge sosiolog Anne Lise Ellingsæter ville en tredeling av foreldrepermisjonen vært mulig i 2009, dersom Karita Bekkemellem hadde fortsatt som minister.

19. januar 2011

I Finland har alle barn rett på barnehageplass. Likevel er kontantstøtte en populær ordning, som i liten grad blir kritisert av kvinnebevegelsen eller andre politiske grupper.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Kitterød, Ragni Hege og Sigtona Halrynjo
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Erichsen, Bodil Chr.
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Halrynjo, Sigtona og Ragni Hege Kitterød
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Aune, Helga og Gro Nylander
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Henriksen, Ida Marie
Publisert:
2015