Foreldrepermisjon

Foreldrepermisjon

20. mars 2018
Kjønnsforskningen har gitt oss ny kunnskap om sammenhenger i arbeidsmarkedet. Denne innsikten har endret norsk politikk og norske arbeidsplasser til det bedre.
05. oktober 2017
Det sosiale og moralske ansvaret for barna ligger i størst grad på mor, særlig i feiringer og høytider, ifølge Kristine Warhuus Smeby.
Tidsskrift for kjønnsforskning
Bokmelding av Sigtona Halrynjo og Mari Teigens Ulik likestilling i arbeidslivet, gitt ut av Gyldendal i 2016.
05. mai 2015

Det finnes mange veier til likestilling i familien. Det mister vi av syne om vi kun fokuserer på fedrekvoten, mener forskere.

02. juli 2014

En sensitiv og lydhør pappa påvirker barnets utvikling positivt. Men bare hvis han tilbringer mye tid med barnet i løpet av første leveår.

18. september 2013
Dagens fedrekvoteordning er så fleksibel at det går utover kontakten mellom far og barn og likestillingen mellom far og mor, ifølge ny forskning.
26. april 2011

Ifølge sosiolog Anne Lise Ellingsæter ville en tredeling av foreldrepermisjonen vært mulig i 2009, dersom Karita Bekkemellem hadde fortsatt som minister.

19. januar 2011

I Finland har alle barn rett på barnehageplass. Likevel er kontantstøtte en populær ordning, som i liten grad blir kritisert av kvinnebevegelsen eller andre politiske grupper.

03. november 2009

At islandske fedre tar ut en tredjedel av fødselspermisjonen har foreløpig ikke redusert lønnsforskjellene mellom kvinner og menn.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Kitterød, Ragni Hege og Sigtona Halrynjo
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Erichsen, Bodil Chr.
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Halrynjo, Sigtona og Ragni Hege Kitterød
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Aune, Helga og Gro Nylander
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Henriksen, Ida Marie
Publisert:
2015