Foreldrepermisjon

Foreldrepermisjon

26. april 2011

Ifølge sosiolog Anne Lise Ellingsæter ville en tredeling av foreldrepermisjonen vært mulig i 2009, dersom Karita Bekkemellem hadde fortsatt som minister.

19. januar 2011

I Finland har alle barn rett på barnehageplass. Likevel er kontantstøtte en populær ordning, som i liten grad blir kritisert av kvinnebevegelsen eller andre politiske grupper.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Halrynjo, Sigtona og Ragni Hege Kitterød
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Aune, Helga og Gro Nylander
Publisert:
2015
Forfatter(e):
Henriksen, Ida Marie
Publisert:
2015