Nasjonalt kontaktmøte for kvinne- og kjønnsforskning 2016

Nasjonalt kontaktmøte for kvinne- og kjønnsforskning 2016

Kontaktmøtet er et forum for å diskutere sentrale spørsmål og saker av felles interesse, og arrangeres av Kilden og Forening for kjønnsforskning i Norge. I 2016 arrangeres Nasjonalt kontaktmøte i Bergen 22. september, i forbindelse med møtet i Fagråd for kjønnsforskning.

Nasjonalt kontaktmøte avholdes i SKOKs lokaler i Ida Bloms hus, Allégaten 34

Program

12.30 Åpent lunsjseminar i regi av SKOK

On music, gender and sexuality , ved Stephen Amico; Associate Professor, The Grieg Academy and Jill Diana Halstead Hjørnevik; Associate Professor, The Grieg Academy

14.00 Kaffepause

14.30-17.30 KONTAKTMØTET

17.30-19.30: Middag i SKOKs lokaler

Agenda

  • FOK orienterer om sin nye strategi, påfølgende diskusjon
  • Ingeborg Owesen (NFR) orienterer om status for BALANSE-programmet
  • Lise Christensen (NFR) informerer om Forskningsrådets nyopprettede ressursgruppe for integrering av kjønnsperspektiver
  • Norge rundt

 

Påmelding

Frist for å melde seg på til nasjonalt kontaktmøte er torsdag 8. september. Send e-post til mari@kilden.forskningsradet.no Gi samtidig oss beskjed om du ønsker delta i fellesmiddagen.

Losji og reise

Alle ordner reise og overnatting selv

Les mer om nasjonalt kontaktmøte.