Nasjonalt kontaktmøte for kvinne- og kjønnsforskning

Nasjonalt kontaktmøte for kvinne- og kjønnsforskning

 

Kontaktmøtet er et forum for å diskutere sentrale spørsmål og saker av felles interesse, og arrangeres av Kilden og Forening for kjønnsforskning i Norge.

Representanter for sentre og nettverk for kvinne- og kjønnsforskning, og andre aktører i feltet, møtes en gang i året for å oppdatere hverandre på hva som foregår i de ulike miljøene, og for å diskutere forskningspolitiske spørsmål.

Kontaktmøtene kom i gang på åttitallet. Da Nasjonalt fagråd for kvinne- og kjønnsforskning ble opprettet i 2002, tok Fagrådet over noen av funksjonene Kontaktmøtet tidligere har hatt.

Kontaktmøtet for 2017

Møtet avholdes 21. september i Trondheim.

Kontaktpersoner

Merete Lie, institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU

Linda Rustad, Kilden

 

Møtereferater

2016

2015

2014

2013

2012