Nasjonalt kontaktmøte for kvinne- og kjønnsforskning

Nasjonalt kontaktmøte for kvinne- og kjønnsforskning

 

Kontaktmøtet er et forum for å diskutere sentrale spørsmål og saker av felles interesse, og arrangeres av Kilden og Forening for kjønnsforskning i Norge.

Representanter for sentre og nettverk for kvinne- og kjønnsforskning, og andre aktører i feltet, møtes en gang i året for å oppdatere hverandre på hva som foregår i de ulike miljøene, og for å diskutere forskningspolitiske spørsmål.

Kontaktmøtene kom i gang på åttitallet. Da Nasjonalt fagråd for kvinne- og kjønnsforskning ble opprettet i 2002, tok Fagrådet over noen av funksjonene Kontaktmøtet tidligere har hatt.

Kontaktmøtet for 2019

Årets kontaktmøte holdes i Stavanger 19. september. 

Tid: 15.15-17.15

Sted: Universitetet i Stavanger (UiS), Kjell Arholms hus, rom U-139. Lenke til kart finner du her. 

Her finner du mer informasjon om møtet.

Lenke til påmelding finner du her.

I forkant av kontaktmøtet arrangeres et åpent møte hvor Forskningsrådets policy for kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning og innovasjon presenteres.

Tid: 14.00-15.00, samme sted.

Kontaktpersoner

Ingvil Hellstrand, Nettverk for kjønnsforskning ved Universitetet i Stavanger.

Linda Rustad, Kilden

Møtereferater

2016

2015

2014

2013

2012