Åpent nummer

Åpent nummer

Det fjerde og siste nummeret i 2018 inneholder fire vitenskapelige artikler. Du kan lese om menstruasjonsopplevelser fra 1900-tallet, en analyse av seksualopplysning fra 1916, om lesbiske og homofile representasjoner i dataspill og etnografi som metode for å undersøke interseksjonalitet.