Kjønnsbalanse og likestilling

Kjønnsbalanse og likestilling

Det første nummeret i år ble overraskende nok et temanummer – uten utlysning. Dette gjenspeiler at midlene til kjønnsforskning er flyttet over mot Forskningsrådets BALANSE-program. Flere av artiklene i dette nummeret er basert på BALANSE-prosjekter.

Artikler

Jorun Ulvestad: Fremad i alle retninger! Implementering av et kjønnsbalanseprosjekt i akademia

Gry Brandser og Sevil Sümer: Kjønnsbalanse i akademiske toppstillinger - med blikk for brytninger og nye muligheter

Trine Rogg Korsvik: Kvinnelige jurister i akademia: ikke lenger «inntrengere i en mannskultur»?

Linn Andersen, Ulla-Britt Lilleaas og Dag Ellingsen: Hvordan endre en mannsbastion? Er kjønnslikestilling en bedre tilnærming enn mangfoldsperspektivet?

Les om forskningen i Nyhetsmagasinet: Politiet oppnår ikke likestilling med mangfold som verktøy

Elisabeth Olivius og Malin Rönnblom: Feminism i företagsform? Konsultbranschen som en arena för jämställdhetsarbete

Bokmeldinger:

Julia Orupabo: Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber. Omtale av Bente Rasmussen

Sigtona Halrynjo og Mari Teigen: Ulik likestilling i arbeidslivet. Omtale av Eirin Pedersen

 

Fra 2017 har Tidsskrift for kjønnsforskning Open Access. Det betyr at det blir åpent å lese for alle på Idunn.no