Språk, kjønn og kvinnelighet. Kvinneforskningens bidrag

Språk, kjønn og kvinnelighet. Kvinneforskningens bidrag

Innhold

Språkvitenskap, kvinnespråk og kvinneforskning, av Lise Opdahl

Women’s language - fact and fiction? A brief overview of the history and topics, av Toril Swan

Ord og kjønn, av Tove Bull

Hva er relevant kunnskap? Semiotikk og kjønn i tekstanalysen, av Drude von der Fehr

Fins det en verden utenfor berget? Kvinnebilder i noen norske romaner fra 1980-tallet, av Åse Hiorth Lervik