Nytt om kvinneforskning

Nytt om kvinneforskning

Innhold

Hvor går vi? av Hanne Haavind

Kvinneforskning i humanistiske fag, av Åse Hiorth Lervik

Kvinneforskning og naturvitenskapen, av Torun Sætre

Trenger vi et tverrfaglig forum for kvinner i forskning og forskningsadministrasjon? ved Inger Hagen

Forskerveiledning innen kvinneforskningen, av Harriet Holter

Ida Blom: Barnebegrensning - synd eller sund fornuft? Omtale av Bjørg Halvorsen og Turid Noack

Torild Skard: Utvalgt til Stortinget: en studie i kvinners fremmarsj og menns makt, omtale av Helga Maria Hernes