Vold

07. desember 2017
Nesten halvparten av de samiske kvinnene rapporterer om emosjonell, fysisk eller seksuell vold i barndommen, forteller Astrid Eriksen. Hun har sett på sammenhengen mellom vold i barndommen og helseproblemer i voksen alder.
28. juni 2017
53 saker om kjønnslemlestelse ble anmeldt i Norge mellom 2005 og 2016. Alle ble henlagt.
28. april 2017
Personer med samisk bakgrunn som opplever vold i nære relasjoner, søker i mindre grad enn andre nordmenn hjelp fra det offentlige. En ny rapport har sett på hva som kan gjøres.
07. april 2017
Unge jenter med voldserfaringer kan være vanskelige å fange opp. I spørrespaltene på internett forsøker de å sette ord på hva som foregår i forholdet de er i.
16. desember 2016
Å bli opptatt av papparollen, kan gi fedre i fengsel lyst til å bli lovlydige, mener Gunnar Vold Hansen.
12. oktober 2016
Forskning viser at samiske kvinner er mer utsatt for vold enn norske kvinner. For å forebygge dette må man forstå samiske fortellinger, skriver Britt Kramvig.
05. februar 2010

– Jenters vold blir ofte bagatellisert, i mediene og i hjelpeapparatet. Men voldelige jenter trenger hjelp og grensesetting like mye som voldelige gutter. Det sier Ann-Cathrin Faldet, som skriver doktorgrad om jenter, vennskap og vold.

15. juli 2009

En titt på de gamle romernes familiedrap kan kaste lys over dagens debatt om æresdrap. Fenomenet er på ingen måte nytt i europeisk sammenheng, skriver historiker Jan Frode Hatlen i siste nummer av Tidsskrift for kjønnsforskning.

24. oktober 2008

På puben, i skolegården eller på idrettsarenaen. Det er typiske steder der menn og gutter kan bli utsatt for vold. Men noen voldshandlinger blir usynlige, for ikke alle slag og trusler teller.

01. november 2005

Omsorgssvikt, seksuelt misbruk og ulike former for mishandling i barndommen kan gi utslag i fysiske lidelser senere. Det har Anna Luise Kirkengen fått innsikt i gjennom mange års forskning og arbeid som allmennpraktiserende lege.

27. august 2004

Hva har 1200-tallets Island med guttegjenger i dagens Oslo å gjøre? Silje Dragsund Aase har svaret: ære. Hun har sammenlignet æresbegrepet i disse to gruppene, og funnet en rekke likheter, men også forskjeller, i hvordan idealer omkring ære påvirker hverdagen. Maskuline idealer skaper et miljø hvor vold og lojalitet er viktige ingredienser.

04. februar 2003
– Jeg står fortsatt soleklart på individets rettigheter. Ingen skal ha lov til å eie et annet menneske. Man skal ha frihet til å gjøre egne valg, slik Fadime kjempet for. Men jeg har også fått større forståelse for foreldrene og for lillesøsters reaksjon. Jeg har forstått mer av hvor mye familien betyr, og av individets behov for å tilhøre et fellesskap.

Unni Wikan, som nylig ga ut boka For ærens skyld. Fadime til ettertanke, innledet på det første og godt besøkte møtet til FEMM, Forskernettverket for Feminisme og Multikulturalisme, på Blindern i Oslo.

Publikasjoner

Forfatter(e):
Davies, Sara and Jacqui True
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Mossige, Svein og Kari Stefansen
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Christensen, Ann Dorte & Palle Rasmussen
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Eriksen, Bjørn Magne S, Stål Bjørkly, Ann Færden, Christine Friestad, Pål Hartvig and John Olav Roaldset
Publisert:
2016