Nye publikasjoner

Nye publikasjoner

 

Oppdatert oversikt over nye bøker, tidsskrifter, artikler og doktorgrader med kjønnsperspektiv med norsk og nordisk tilknytning.

Tips oss!

Forfatter(e):
Myren-Svelstad, Per Esben
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Kolås, Åshild
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Kitterød, Ragni Hege, Sigtona Halrynjo & Kjersti Misje Østbakken
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Brandth, Berit, Sigtona Halrynjo & Elin Kvande (Eds.)
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Revelles-Benavente, Beatriz & Ana M. González Ramos
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Bitsch, Anne & Marit Elisabeth Klemetsen
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Johansen, Hanne Marie
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Spanger, Marlene & May-Len Skilbrei (Eds.)
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Daybell James & Svante Norrhem (Eds.)
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Hermelin, Brita, Gabriela Hinchcliffe & Susanne Stenbacka
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Ortenblad, Anders, Raili Marling & Snjezana Vasiljevic
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Langnes, Tonje F. og Kari Fasting
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Bråten, Mona og Beate Sletvold Øistad
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Bjerrum Nielsen, Harriet
Publisert:
2017
Forfatter(e):
Sisjord, Mari Kristin, Kari Fasting & Trond Svela Sand
Publisert:
2017
Forfatter(e):
van Es, Margaretha A.
Publisert:
2016
Forfatter(e):
Ikdahl, Ingunn & Vibeke Blaker Strand (Red.)
Publisert:
2016

Sider