Forskerskolen

Forskerskolen

Den nasjonale forskerskolen arrangerer forskerkurs i kjønnsforskning.

Forskerskolen er et tilbud til deg som har et kjønnsperspektiv i doktorgradsarbeidet ditt. På kursene møter du andre ph.d-studenter og etablerte forskere på kjønnsforskningsfeltet.

Kursene handler om feministisk teori, feministisk vitenskapsteori og feministiske forskningsmetoder, i tillegg til mer spesifikke tematiske kurs.

Forskerskolen tilbyr ikke full forskerutdanning, men er et viktig supplement til de obligatoriske ph.d-kursene ved ulike utdanningsinstitusjoner.

Det er opp til den enkelte student å søke om å få erstatte obligatoriske kurs innenfor eget ph.d-program med Forskerskolens kurs.

Den nasjonale forskerskolen er del av InterGender Research school in Interdisciplinary Gender Studies

Til inspirasjon, og for å se hvordan andre har brukt kjønn i arbeidet med avhandlingen sin, se nyhetsmagasinets samleside over nyhetsartikler om doktorgrader.

 

Kurs som holdes i 2019:

Forskerskolen arrangerer Stipendiatsamling i november, i forbindelse med konferansen Kjønnsforskning NÅ! (14.-15. november). 

Tid: 15.-16. november

Sted: Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT – Norges arktiske universitet i Tromsø.

Mer informasjon om arrangementet (pdf)