Når kvinner må si unnskyld… : medierte skandaler, kvinnelige politikere og retoriske forsvarsstrategier