Markens liljer : Henriette Gislesen og kvinneidealet - hjemmets pryd eller aktiv samfunnsborger?