Hva skjer

Hva skjer

 

Tips oss om arrangementer!

21 nov 2019
Vilnius
21 nov til 23 nov
Conference

The Gender Studies Centre at the Faculty of Communication at Vilnius University is organizing an international conference to commemorate the 100 years anniversary of women’s right to vote in Lithuania and many other countries.

22 nov 2019
Bergen
22 nov
Lecture

Centre for Women's and Gender Research at the University of Bergen invite to a lecture held by May-Len Skilbrei, Professor and Head of Department, Department of Criminology and Sociology of Law, Faculty of Law at the University of Oslo, on her ongoing research.

25 nov 2019
Oslo
25 nov
Seminar

Hvor utbredt er egentlig vold blant unge kjærester? Hva slags vold blir de unge utsatt for? Hvordan oppdager vi volden? Og hva kan du som foresatt gjøre? Rød Knapp-alliansen arrangerer en temakveld for foresatte.

26 nov 2019
Oslo
26 nov
Seminar

Taushet tar liv, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Krisesentersekretariatet inviterer til lansering av årets Taushet tar liv-kampanje. Blant deltakerne er forsker Astrid Sandmoe fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

27 nov 2019
Bergen
27 nov
Seminar

Centre for Women's and Gender Research at the University of Bergen invite to book release with Associate Professor Kari Jegerstedt. Jegerstedt is one of the editors of the newly published book on the longstanding colonial fascination with the black female body.

27 nov 2019
Bergen
27 nov
-

Center for Women's and Gender studies at the University of Bergen invite to book release. The editors will present the book and it's background and engage in a conversation with some of the contributors.

28 nov 2019
Oslo
28 nov
Seminar

Hvordan snakkes og skrives det om seksuelle overgrep og voldtekt i Norge i dag? Deichman Majorstuen, Spartacus Forlag og Fagbokforlaget Akademisk inviterer til samtale om voldtekt- og overgrepskultur i dagens Norge, med blant andre forsker og forfatter Anne Bitsch og professor i rettsvitenskap Jørn Jacobsen.

28 nov 2019
Oslo
28 nov
Seminar

Få temaer griper så dypt og engasjerer så sterkt som problemstillinger knyttet til den ufødte. Religion, politikk, vitenskap og etikk sloss om å eie sannheten. Med utgangspunkt i kortfilmen «Ikon» inviterer Medisinsk museum og Kilden kjønnsforskning.no til samtale om tematikken.

03 des 2019
Tromsø
03 des
Conference

UiT Norges arktiske universitet og Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Nord) inviterer til konferanse for å markere at videreutdanning om vold i nære relasjoner som fyller 10 år. Utdanningen er et samarbeidsprosjekt mellom UiT og RVTS Nord.

04 des 2019
Stavanger
04 des
Seminar

Senter for kjønnsstudier ved Universitetet i Stavanger (UiS) inviterer til bokseminar med blant andre førsteamanuensis ved Institutt for kultur- og språkvitenskap ved UiS Marianne Hafnor Bøe, som er aktuell med boken 'Feminisme i islam'.

05 des 2019
Oslo
05 des
Cultural event

For første gang utgis brevene Camilla Collett skrev i perioden 1852 og 1863. For å kaste lys over årene Collett etablerte seg som forfatter og feminist inviterer Nasjonalbiblioteket til foredrag ved Torill Steinfeld, Mette Witting og Marius Wulfsberg.

05 des 2019
Oslo
05 des
Seminar

The Peace Research Institute Oslo (PRIO) invite to seminar on gender equality in Nordic peace and mediation efforts with Professor in Political Science and Global Governance University of Hamburg Germany, Antje Wiener, among others.

06 des 2019
Oslo
06 des
Seminar

Centre for Gender Research at the University of Oslo is organizing a seminar with a public lecture by Dr. Sharae Deckard from University College Dublin, followed by a structured roundtable discussion.

06 des 2019
Oslo
06 des
Seminar

The Women, Peace and Security Index is one of the most comprehensive measures of women’s well-being around the world. PRIO Center on Gender, Peace and Security launch the 2019/2020 index during Oslo Peace Days. Registration required.

09 des 2019
Oslo
09 des
Seminar

CORE - Centre for Research on Gender Equality invites international leading experts to discuss how we can understand the development and coexistence of equality and segregation in the labour market.

11 des 2019
Oslo
11 des
Seminar

Hva forteller personer som verken har anmeldt eller søkt hjelp, om det å anmelde vold fra partner og om håndtering av å leve med partnervold? Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress inviterer til rapportlansering.

13 des 2019
Oslo
13 des
Seminar

Kilden kjønnsforskning.no og Norske Kvinners Sanitetsforening inviterer til seminar om forskning på kvinners helse. Her presenteres nyere forskning på kvinnehelse og kjønnsperspektiver på sykdom og helse.

14 des 2019
Sandnessjøen
14 des
Cultural event

Petter Dass-museet og Helgeland Museum inviterer til lansering av boka om Fredrikke Tønder-Olsen, kvinnen som etablerte Norges første transportbyrå. Forfatteren Dagrunn Grønbech, seniorforsker ved Kvinneuniversitetet i Norden, holder foredrag.

18 des 2019
Oslo
18 des
Cultural event

I år er det 40 år siden FNs kvinnekonvensjon ble vedtatt. Hvilke utfordringer finnes i dag for å sikre kvinner og jenter like rettigheter og muligheter? Kulturdepartementet, Utenriksdepartementet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet inviterer til frokostseminar.

15 jan 2020
Oslo
15 jan
Seminar

Girls and boys in Nordic schools do not demonstrate the same levels of academic achievement. What causes the differences and how will this affect Nordic health, welfare and working life in the future? NordForsk invite to seminar on this topic.

28 feb 2020
Bergen
28 feb
Course

What are the consequences of current technological development for feminist thinking about equality, freedom and change? Centre for Women's and Gender Research at the University of Bergen invites PhD candidates to apply for a course on feminist thinking about technological development.

Ledige stillinger

Finn informasjon om stillinger innen forsknings- og likestillingsarbeid med kjønnsprofil, både i og utenfor Norden.
26. november 2019

Vi söker nu en postdoktor med inriktning genusvetenskap. Du skall arbeta med en studie som syftar till att undersöka, utifrån ett genusperspektiv, vad unga kvinnor och män samt deras arbetsgivare anser vara orsaken till ungas sjukskrivning för psykisk ohälsa, om det finns faktorer som hade kunnat förhindra sjukskrivningen, samt vilka hinder och resurser de ser i relation till arbetsåtergång.

27. november 2019

Institutt for samfunnsforskning har en ledig stilling som forsker til forskningsgruppen Likestilling, Integrering og Migrasjon. Kandidaten bør ha interesse for både problemorienteret og teoridrevet forskning, og solid metodekompetanse.

29. november 2019

Sijaisuus ajalle 1.1.2020–31.7.2022, hakuaika päättyy 29.11.2019 kello 13.00.

Call for papers

10. desember 2019

Geomedia 2019 welcomes proposals for individual papers as well as thematic panels in English through the conference website.

16. desember 2019

The Call for Papers for ATGENDER'S next Spring Conference 2020: 'Caring in Uncaring Times' in London UK, is now out. Abstract submission deadline 16th December 2019.The conference is organised together with Middlesex University.

Finansiering

Finn informasjon om finansiering rettet spesifikt mot forskning og prosjekter som handler om kjønn, både i og utenfor Norden.
31. desember 2019

Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT Norges arktiske universitet lyser ut reisestipend til studenter og ph.d.-stipendiater på opp til kr. 5.000,- for å bidra til kompetanseheving i kritisk kjønnsforskning ved UiT.

31. desember 2019

Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT Norges arktiske universitet deler ut midler til aktiviteter og nettverksbygging som fremmer kvinne- og kjønnsforskning ved UiT. Det er ingen søknadsfrist. Søknadene behandles fortløpende gjennom hele året.