Hva skjer

Hva skjer

 

Tips oss om arrangementer!

22 mai 2019
Reykjavik
22 mai
Conference

Border Regimes, Territorial Discourses and Feminist Politics

22 mai 2019
Oslo
22 mai
Cultural event

På hvilken måte ligger følelsene til grunn for individers meningsdannelse, og hvordan tas følelser i bruk av politiske bevegelser? Litteraturhuset i Oslo inviterer til foredrag med den britiske akademikeren Sara Ahmed og påfølgende samtale med sosiolog Hannah Helseth.

22 mai 2019
Oslo
22 mai
Conference

På oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet inviterer Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Kfk) forskere, behandlere, kommunalt tilsatte, frivillige organisasjoner, politikere og praktikere til nasjonal konferanse om vold i nære relasjoner.

22 mai 2019
Trondheim
22 mai
Lecture

The department of psychology at NTNU invites colleagues and students to attend a guest lecture by Sandra Günter, professor at the Leibniz University Hannover in Germany.

03 jun 2019
Kristiansand
03 jun
Seminar

Senter for likestilling ved Universitetet i Agder inviterer til forskerforum med Bjørge Aardal. Aardal fikk tildelt senterets masterstipend i 2018 og vil presentere masteroppgaven 'Påbod eller fritt val? Unge muslimske jenter sine grunngjevnader og refleksjoner rundt å bruke hijab eller ikkje'.

04 jun 2019
Trondheim
04 jun
Seminar

NTNUGenderHub invites to a discussion about how we might look anew at the ensemble of conceptual questions that arise when we engage in serious discussion regarding the crisis of care in our times. Scholars from the UK and Norway will give talks, with room for discussion.

05 jun 2019
Tampere
05 jun
EUGenDem
Seminar

5th June 2019 at 13:00-15:00
Tampere University, room Linna 5101

05 jun 2019
Oslo
05 jun
Seminar

Likestillingssenteret og Bufdir inviterer til rapportlansering og spør: Finnes det utilsiktede skjevheter og ulikheter i tildelingen av hjelpemidler basert på kjønn, alder og bosted?

10 jun 2019
Göteborg
10 jun
Jämställdhetsmyndigheten
GenderJob

Som strategisk rådgivare stödjer du Generaldirektören och bistår med omvärldsbevakning, omvärldsanalyser och bidrar med din övergripande expertis på området. Din expertis inom jämställdhetspolitik är även viktig i myndighetens arbete med verksamhetsplanering.

11 jun 2019
Bergen
11 jun
Conference

Bergen sanitetsforening og Bergen Kvinnesaksforening inviterer til gratis heldagskonferanse. Tema spenner fra barsel, morsrolle og psykisk helse til seksualundervisning, kvinnehjertet, partnerdrap og det å leve med demens.

12 jun 2019
Oslo
12 jun
Cultural event

Nasjonalbiblioteket lanserer i samarbeid med Stavanger kunstmuseum tre kildeutgaver av Kitty L. Kiellands brev: til vennen Arne Garborg, kunstnerkollega Eilif Peterssen og søsteren Dagmar Skavlan. Forskningsbibliotekar Anne Melgård, Sofie Steensnæs Engedal (UiO) og Marte Petrine Fjordholm (UiO) deltar på lanseringen.

13 jun 2019
Oslo
13 jun
Conference

Redd Barna, Statens Barnehus, V27 og RVTS Øst inviterer til nasjonal konferanse om bekymringsfull og skadelig seksuell atferd blant barn og unge.

14 jun 2019
Stokcholm
14 jun
Meeting

Den 8. mars tog vi steget vidare efter #metoo och lanserade ett forskningsoch samverkansprogram med fokus på hur svensk högskolesektor gemensamt kan förbättra arbets- och studiemiljön på våra lärosäten. KI, KTH, Malmö universitet och SUHF bjuder nu in till fortsatt dialog.

14 jun 2019
Bergen
14 jun
Seminar

Centre for Women's and Gender Research at the University of Bergen invites to a seminar with Jack Halberstam on queer temporalities. Presenting three examples of "exist routes" from the current formulation of politics and violence, he offers a new vision for unbuilding the world.

15 jun 2019
Oslo
15 jun
Conference

Kvinnegruppa Ottar markerer 10-årsjubileet for at sexkjøpsloven ble iverksatt med en fagkonferanse. Her deltar blant annet jussprofessor Ragnhild Hennum, som skal snakke om hvordan sexkjøpsloven fungerer.

17 jun 2019
Oslo
17 jun
Seminar

The ILLREP research group at the Department of literature, area studies, and european languages (UiO) will be hosting a one-day interdisciplinary seminar featuring multiple speakers. Key note speaker is Susan Schweik, Professor of English at UC Berkeley.

18 jun 2019
Oslo
18 jun
Seminar

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress og Barne- og likestillingsdepartementet inviterer til halvdagsseminar om vold mellom unge kjærester i Norden. Forskere fra flere nordiske land bidrar med kunnskap og erfaringer.

20 jun 2019
Oslo
20 jun
Meeting

På 70-tallet vokste kampen for homofiles og lesbiskes rettigheter seg sterk og gjeldene. Hvordan vedlikeholdes og videreføres historien i dag? Er det den heteronormative diskursen som fremdeles dominerer forskningen? Interkulturelt Museum inviterer til Skeiv morgen.

04 jul 2019
Amsterdam
04 jul til 06 jul
European Conference on Politics and Gender
Conference

ECPG offers a platform for exchange and dialogue about how understanding gender is central to understand politics and where diversity and plurality in analytical perspectives and methodologies is enhanced.

01 sep 2019
Oslo
01 sep
NOVA and NKVT
Conference

Norwegian Social Research (NOVA) at OsloMet – Oslo Metropolitan University and the Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies (NKVTS) are happy to announce that the Third European Conference on Domestic Violence will take place on 1-4 September 2019, in Oslo, Norway.

10 sep 2019
Oslo
10 sep
PhD-course

The Centre for Gender Research and the Department of Sociology and Human Geography (UiO), offers a course for doctoral students in the social sciences, particularly Sociology, Political Theory and Gender and Women’s Studies, but also Practical Philosophy and Psycho-social Studies.

11 sep 2019
Trondheim
11 sep til 13 sep
Conference

The purpose of the conference is to create space and opportunity for scholars, activists and community members to meet, discuss, and learn about trans and gender-nonconforming lives and issues together, with special emphasis on the Nordic region.

18 sep 2019
Brussels
18 sep
Public Policy Exchange
-

This international symposium provides an invaluable opportunity to discuss the causes of human trafficking and migrant smuggling and to study multi-agency approaches to prevent it.

23 sep 2019
Oslo
23 sep til 24 sep
Conference

The conference sets out to examine the construction of equality in the equality and anti-discrimination laws in the different Nordic countries. The Nordic Law and Gender Conference 2019 is a biannual event.

27 sep 2019
Trondheim
27 sep
Conference

On September 27 the Center for Gender Studies at NTNU will celebrate its 30th anniversary. Please join for a day filled with historical retrospective, keynote addresses by prominent gender scholars, and panel discussions. Detailed program forthcoming.

07 okt 2019
Gothenburg
07 okt til 09 okt
Nationella sekretariatet för genusforskning
Conference

The g19 conference in Gothenburg 7-9 October 2019 seeks to bring together the broad and interdisciplinary field that constitutes gender studies in Sweden today. It addresses the current societal challenges at both local and global levels and enquires about how gender studies can contribute to analysing the major events in the contemporary world.

09 okt 2019
University of Tübingen
09 okt til 11 okt
University of Tübingen
Conference

International Conference, University of Tübingen, 9 – 11 October, 2019

Most social orders are grounded in categorical frameworks that make clear, though contingent, distinctions between people focused around such concepts as gender, class and ethnicity. In the conference “Categories in Flux”, we will focus on how societal change is connected to change in categories.

22 okt 2019
Oslo
22 okt
Conference

MiRA-Senteret inviterer til nasjonal rundebordskonferanse om unge jenters rettigheter i Norge. Hvilke likestillingsutfordringer møter unge jenter med minoritetsbakgrunn i dag?

13 nov 2019
Tromsø
13 nov til 15 nov
Conference

Fagkonferansen Kjønnsforskning NÅ! samler forskere og studenter med kompetanse og/eller interesse for kjønnsforskning. I år avholdes konferansen i Tromsø med Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT Norges arktiske universitet som vertskap.

21 nov 2019
Vilnius
21 nov
Conference

The Gender Studies Centre at the Faculty of Communication at Vilnius University is organizing an international conference to commemorate the 100 years anniversary of women’s right to vote in Lithuania and many other countries.

21 nov 2019
Vilnius
21 nov til 23 nov
Conference

The Gender Studies Centre at the Faculty of Communication at Vilnius University is organizing an international conference to commemorate the 100 years anniversary of women’s right to vote in Lithuania and many other countries.

Ledige stillinger

Finn informasjon om stillinger innen forsknings- og likestillingsarbeid med kjønnsprofil, både i og utenfor Norden.
15. mai 2019

Määräaikainen kesäkuusta hankkeen päättymiseen 31.12.2019 asti, haku päättyy 27.5.2019 klo 16.

20. mai 2019

Osa-aikainen tehtävä ajalle 1.9.2019 – 31.12.2020. Hakuaika päättyy 14.6. klo 12.

Call for papers

23. mai 2019

The conference aims to create space and opportunity for scholars, activists and community members to meet, discuss, and learn together. The call is for academic papers, poster presentations, films, panelists, and performances.

01. juni 2019

The Scandinavian Network for Women in Design Research welcomes papers for a seminar which aims to bring together academics and practitioners from design, art, architecture and planning to facilitate inspiring and progressive discussions. Time and place: September 11-13 2019, NTNU.

01. september 2019

Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT Norges Arktiske universitet inviterer til å sende inn abstracts til konferansen Kjønnsforskning NÅ! som arrangeres i Tromsø 13.-15. november 2019.

Finansiering

Finn informasjon om finansiering rettet spesifikt mot forskning og prosjekter som handler om kjønn, både i og utenfor Norden.
01. juni 2019

Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT Norges arktiske universitet lyser ut to stipend á kr. 25.000,-. Stipendene vil primært gå til andre års masterstudenter som skriver oppgaver om kjønnsrelevante problemstillinger i sine fagfelt.

01. juni 2019

Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT Norges arktiske universitet deler ut priser til beste masteroppgave med kjønnsrelatert tema og beste masteroppgave med et kjønnsteoretisk perspektiv. Prisene er på kr. 25.000,-

06. juni 2019

EIGE (European Institute for Gender Equality) is looking for a contractor to check the progress made by the EU Member States in collecting data on intimate partner violence.