Hva skjer

Hva skjer

 

Tips oss om arrangementer!

29 jul 2018
Fårö, Gotland
29 jul
Nordic Summer University
Conference

Scholars, students, artists and activists are invited to participate in the fourth conference of the network Feminist Philosophy: Time, history and the transformation of thought (2017-2019), to be held in the Swedish island of Fårö from 29 July to 5 August 2018. Guiding threads for the session are the conceptual triad of concepts, contexts, and critique.

07 aug 2018
Norge
07 aug
GenderJob

Spennende vikariat (med varighet til medio september 2019), du vil få jobbe med statistikk og analyse innen likestilling og ikke-diskriminering, med hovedvekt på diskrimineringsgrunnlagene kjønn, LHBTI og etnisitet og livssyn.

14 aug 2018
Norge
14 aug
Seminar

Arrangementet inkluderer innlegg om #Me Too som en bevegelse og dens innflytelse. I tillegg får vi høre mer om hva det vil si å være i en ekstra utsatt posisjon som etnisk minoritet eller funksjonshemmet, og hvorvidt dette har vært inkludert i bevegelsens diskurs.

20 aug 2018
Dublin
20 aug
Conference

Mary Mitchell O’Connor, Minister of State with special responsibility for Higher Education announced that Ireland will host the 10th European Conference on Gender Equality in Higher Education.

22 aug 2018
Tromsø
22 aug
Seminar

Sensommerfesten feirer studenter som arbeider eller har arbeidet med kvinne- og kjønnsproblematikk i sine studier.

28 aug 2018
Oslo
28 aug
Seminar

Hensikten med seminaret er å utforske Butler som en teoretiker på forskning som tematiserer sårbarhet og marginalisering.

06 sep 2018
Trondheim
06 sep
Seminar

Department of Interdisciplinary Studies of Culture organises an international seminar to celebrate academic achievements of Professor Emerita Merete Lie.

12 sep 2018
Göttingen
12 sep
Conference

The overall theme of the conference is "Difference, Diversity, Diffraction: Confronting Hegemonies and Dispossessions". We invite contributions from any discipline and are open to a diverse array of feminist, gender and queer approaches.

17 sep 2018
Lund
17 sep til 21 sep
Course

The international PhD Summer School considers questions of conceptual and empirical linkages between power relations and vulnerabilities. It provides a platform for researchers and practitioners to come together and discuss.
Deadline is July 31st, 2018.

19 sep 2018
Poznan
19 sep til 21 sep
World Computer Congress
Conference

This conference will be taking place as part of the IFIP World Computer Congress.

01 okt 2018
Norge
01 okt
GenderFund

Senter for likestilling vil gjerne knytte til seg UiA-studenter som planlegger å skrive masteroppgave om likestillingsproblematikk.

11 okt 2018
Amsterdam
11 okt
Conference

Join the most influential thought leaders in equality and diversity for 2 days of inspiring speakers, pertinent case studies, networking and knowledge collaboration, addressing the intersectionality of equality, diversity and inclusion in STEMM globally through policy, practice and collaboration.

17 okt 2018
Bergen
17 okt
Seminar

Gjennom å vise fram spor av skeivhet og mangfold i alle museer og ulike typer utstillinger, vil museene vise at sammekjønnskjærlighet, kjønnsoverskridelser og brudd på seksuelle tabuer ikke er noe nytt.

19 okt 2018
Trondheim
19 okt
Conference

NTNU Gender Studies is pleased to announce it will host a graduate conference on research conducted across the humanities with a focus on gender.

25 okt 2018
Helsinki
25 okt
Conference

In this conference, we aim to focus on the multiple and diverse masculinities ‘at work’ in the processes of professionalization and career management that typify modern working life.

15 nov 2018
Oslo
15 nov
Conference

Vold mot kvinner og vold i nære relasjoner er en av samtidens største likestillingsutfordringer. MiRA-Senteret mener det er helt nødvendig at vi får øynene opp for de mangfoldige formene for vold i det norske samfunn.

23 nov 2018
Wien
23 nov
Conference

The conference “Sexuality and Consumption” will take a close look at how sex and consumption have interacted since the 18th century. It focuses especially on forms of hybridization.

09 des 2018
Newcastle
09 des
Conference

GEA 2018 will provide a forum to explore the challenges and strategies for educators, researchers and participants in higher education in these complex times where conservative and authoritarian agendas are gaining ground.

31 jan 2019
Berlin
31 jan
Conference

The conference Care – Migration – Gender. Ambivalent Interdependencies from a Transdisciplinary Perspective offers a space to collectively investigate this topic in its complexities and intentionally leaves space for the discussion of ambivalences.

01 sep 2019
Oslo
01 sep
Conference

Keynotes and paper sessions will focus on a range of research topics related to domestic violence relevant to practice, services and policy development. We invite you to come and share your most recent findings and ideas and to meet old and new colleagues and friends here in Oslo.

Ledige stillinger

Finn informasjon om stillinger innen forsknings- og likestillingsarbeid med kjønnsprofil, både i og utenfor Norden.
30. juli 2018

The Department of Political Science and the Institute for European Studies of the Vrije Universiteit Brussel (VUB) are hiring four PhD researchers for several projects on democratic governance.

31. juli 2018

Du kommer jobba halvtid och ansvara för bokningar samt kommunikation och utskick inom projektet. Det är ett omväxlande arbete, en hel del rutiner finns men det finns också utrymme för nya idéer. Var med och jobba för allas rätt att välja, vara och njuta - välkommen med din ansökan!

Call for papers

15. juli 2018

This session will interrogate the ongoing entrenchment of hetero-normative borders and consequential manifestations of power, violence and in/justice experienced by LGBTQ2 people in their relationships and family lives.

19. august 2018

Articles should be prepared according to the guidelines for submission on the inside back cover of the journal or at the webssite. Please contact ejws@lse.ac.uk if you wish to discuss potential ideas for an article.

31. august 2018

The planned conference will aim to highlight aspects of societal and historical change through gender-sensitive analysis of disputes and conflicts in and around paid work.

Finansiering

Finn informasjon om finansiering rettet spesifikt mot forskning og prosjekter som handler om kjønn, både i og utenfor Norden.
14. mai 2018

Hakuaika on 14.5.2018 – 31.8.2018.

24. august 2018

Bufdir ønsker en gjennomgang av forskningsbasert kunnskap om gutter og jenters yrkes- og utdanningsvalg og en kartlegging av iverksatte og gjennomførte tiltak.

01. oktober 2018

Senter for likestilling vil gjerne knytte til seg UiA-studenter som planlegger å skrive masteroppgave om likestillingsproblematikk.