Call for papers

Call for papers

30 jun

The journal Gender and Research announces a call for abstracts for a special issue on Economy 4.0 – The digitalization of labor from a gender perspective, edited by Annette von Aleman, Julia Gruhlich, Ilona Horwath, and Lena Weber.

30 jun
NORMA Journal of Masculinity Studies

In this call for papers, NORMA - International Journal for Masculinity Studies seek submissions on the topic of “Men, Masculinities, and Reproduction.”

30 aug

How can decolonial options be developed in and through education? Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) invites contributions that address the coloniality of education and educational research.

Tromsø
01 sep

Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT Norges Arktiske universitet inviterer til å sende inn abstracts til konferansen Kjønnsforskning NÅ! som arrangeres i Tromsø 13.-15. november 2019.

30 sep

Call for papers for a special issue about solidarity. Solidarity as a form of feminist organizing envisages a shared responsibility for the lives of others, working with care and intimacy, resistance against socio-economic inequalities and patriarchal power, and the possibility of social transformations through 'democratic engagement'.

Karlstad
10 des
Geomedia

Geomedia 2019 welcomes proposals for individual papers as well as thematic panels in English through the conference website.

Hva skjer

19 jun 2019
Oslo

Den nye diagnosen kjønnsinkongruens skal erstatte diagnosen transseksualisme. Hvilke konsekvenser får dette? Foreningen FRI inviterer til samtale mellom medisinhistoriker Isa Dussauge, psykologspesialist og sexolog Silje-Håvard Bolstad og Luca Dalen Espseth, rådgiver i FRI.

20 jun 2019
Oslo

Psykologfaglig nettverk for seksualitets- og kjønnsmangfold inviterer til å høre tre historiefortellinger som tar for seg ulike tidsepoker og perspektiver i den faglige forståelsen av kjønnsmangfold. Med blant annet professor Esben Esther P. Benestad.

20 jun 2019
Oslo

Kvinner utsettes for mer alvorlig vold i parforhold enn menn. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress inviterer til rapportlansering om sammenhenger mellom vold i parforhold, kjønn, makt og likestilling.

Ledige stillinger

Finn informasjon om stillinger innen forsknings- og likestillingsarbeid med kjønnsprofil, både i og utenfor Norden.
10. juni 2019

Korkeakouluharjoittelijan työsopimuksen kesto on 3 kuukautta ajalla 2.9.-30.11.2019 tai sopimuksen mukaan. Haku päättyy 24.6.2019 klo 15.

31. juli 2019

Jämställdhetsmyndigheten söker en kommunikationschef. Sista ansökningsdag är 31 juli.

Genderfund

Finn informasjon om finansiering rettet spesifikt mot forskning og prosjekter som handler om kjønn, både i og utenfor Norden.
01. oktober 2019

Senter for likestilling ved Universitetet i Agder lyser ut tre stipender på kr. 10.000,- til UiA-studenter som skal skrive masteroppgave om likestillingsproblematikk i 2019-2020.

01. oktober 2019

Dagrunn Grønbechs legat utlyser stipendmidler med formål om å belyse ulike sider ved kvinnekultur, kvinners mangfold av arbeidsoppgaver og ansvarsområder. Alle med interesse for kvinneforskning, formidling med kvinneperspektiv og andre som ønsker å synliggjøre kvinners betydning kan søke.

31. desember 2019

Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT Norges arktiske universitet lyser ut reisestipend til studenter og ph.d.-stipendiater på opp til kr. 5.000,- for å bidra til kompetanseheving i kritisk kjønnsforskning ved UiT.