Call for papers

Call for papers

01 nov

Call for contributions to a stream in the Gender Work and Organization conference
June 2020 at the University of Kent, Canterbury, UK, on the theme gender, work and organization in rural areas.

Karlstad
10 des
Geomedia

Geomedia 2019 welcomes proposals for individual papers as well as thematic panels in English through the conference website.

16 des

The Call for Papers for ATGENDER'S next Spring Conference 2020: 'Caring in Uncaring Times' in London UK, is now out. Abstract submission deadline 16th December 2019.The conference is organised together with Middlesex University.

Hva skjer

16 okt 2019
oslo

The Peace Research Institute (PRIO) presents novel data on political violence targeting women and discusses what these findings mean for Norway’s support to women’s participation in peace processes and for research on political violence.

22 okt 2019
Oslo

MiRA-Senteret inviterer til nasjonal rundebordskonferanse om unge jenters rettigheter i Norge. Hvilke likestillingsutfordringer møter unge jenter med minoritetsbakgrunn i dag?

23 okt 2019
Oslo

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning inviterer til seminar om utdanning.
Her belyses frafall på elevnivå, studentnivå og i videre akademisk karriere, og tolkninger og teori om kjønn i utdanning.

Ledige stillinger

Finn informasjon om stillinger innen forsknings- og likestillingsarbeid med kjønnsprofil, både i og utenfor Norden.
30. oktober 2019

Centre for Work Life and Evaluation Studies at Malmö University is looking for a candidate for a post-doc position. The position is for two years and mainly involves research within the field of social and organizational work environments related to different kinds of negative behaviors at the workplace.

30. oktober 2019

The postdoc position is for two years and mainly involves research. The main task is to conduct research within the field of social and organizational work environment related to different kinds of negative behaviors at the workplace.

31. oktober 2019

Tehtävä täytetään 1.3.2020 alkaen toistaiseksi. Haku päättyy 31.10.2019.

Genderfund

Finn informasjon om finansiering rettet spesifikt mot forskning og prosjekter som handler om kjønn, både i og utenfor Norden.
31. desember 2019

Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT Norges arktiske universitet lyser ut reisestipend til studenter og ph.d.-stipendiater på opp til kr. 5.000,- for å bidra til kompetanseheving i kritisk kjønnsforskning ved UiT.

31. desember 2019

Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT Norges arktiske universitet deler ut midler til aktiviteter og nettverksbygging som fremmer kvinne- og kjønnsforskning ved UiT. Det er ingen søknadsfrist. Søknadene behandles fortløpende gjennom hele året.