Call for papers

Call for papers

Oslo
15 mai

We welcome papers to the parallel paper sessions at The Nordic Law and Gender Conference 2019: Nordic Gender Equality in Transition: Anti-discrimination Laws, Practices and Scholarship Revisited. Time and place: September 23-24 2019, University of Oslo

Trondheim
01 jun

The Scandinavian Network for Women in Design Research welcomes papers for a seminar which aims to bring together academics and practitioners from design, art, architecture and planning to facilitate inspiring and progressive discussions. Time and place: September 11-13 2019, NTNU.

Karlstad
10 des
Geomedia

Geomedia 2019 welcomes proposals for individual papers as well as thematic panels in English through the conference website.

Hva skjer

23 apr 2019
Trondheim

Planlegger, eller skriver du på, din masteroppgave? Har du et fokus på kjønn – empirisk eller teoretisk? GenderHub ved NTNU arrangerer workshop for masterstudenter som bruker kjønnsperspektiver i oppgaven.

06 mai 2019
Oslo

The Research School on Peace and Conflict invites participants to the PhD course Gender, Peace and Conflict to take place at PRIO in Oslo on 6-8 May 2019. Deadline for applications: 6 March 2019.

07 mai 2019
Oslo

Som del av seminarrekken Kritisk tenkning og 'langsom forskning' i tellekantens tid inviterer Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved UiO til seminar med Nils Olsson, litteraturviter ved Göteborgs Universitet.

Ledige stillinger

Finn informasjon om stillinger innen forsknings- og likestillingsarbeid med kjønnsprofil, både i og utenfor Norden.
23. april 2019

Faculty of Social Sciences at Nord University invites applications from outstanding candidates for a two year postdoctoral research fellowship. The position is part of the EU-funded project Overcoming the Entrepreneurial Ecosystem Gender Divide: A Cross-Cultural Perspective (GENRE).

26. april 2019

Kilden kjønnsforskning.no søker frilansjournalist med interesse for kjønn og likestillingsfeltet, og erfaring med forskningsformidling.

Genderfund

Finn informasjon om finansiering rettet spesifikt mot forskning og prosjekter som handler om kjønn, både i og utenfor Norden.
01. mai 2019

Kvinnelige lærere ansatt i grunnskolen i Norge med gjennomført og godkjent lærerutdanning kan søke om stipend til videreutdanning og forskning. Søknader som gjelder områdene likestilling og kjønn og kjønnsperspektivet i pedagogikken, vil bli høyt prioritert.

15. mai 2019

UiO utlyser stipender til masterstudenter, PhD studenter eller forskere tilknyttet UiO som ønsker å skrive masteroppgave, artikkel eller prosjektsøknad med vitenskapsteoretisk innhold.

01. juni 2019

Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT Norges arktiske universitet lyser ut to stipend á kr. 25.000,-. Stipendene vil primært gå til andre års masterstudenter som skriver oppgaver om kjønnsrelevante problemstillinger i sine fagfelt.