Call for papers

Call for papers

Karlstad
10 des
Geomedia

Geomedia 2019 welcomes proposals for individual papers as well as thematic panels in English through the conference website.

16 des

The Call for Papers for ATGENDER'S next Spring Conference 2020: 'Caring in Uncaring Times' in London UK, is now out. Abstract submission deadline 16th December 2019.The conference is organised together with Middlesex University.

Hva skjer

09 des 2019
Oslo

Norway is a country with a high female labour market participation. Still, women and men work – to a large extent – in different parts of the labour market. How can we understand the coexistence of stability and change in the gender segregated labour market? Institute for Social Research and Centre for Research on Gender Equality invite to a conference.

09 des 2019
Oslo

CORE - Centre for Research on Gender Equality invites international leading experts to discuss how we can understand the development and coexistence of equality and segregation in the labour market.

11 des 2019
Oslo

Hva forteller personer som verken har anmeldt eller søkt hjelp, om det å anmelde vold fra partner og om håndtering av å leve med partnervold? Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress inviterer til rapportlansering.

Ledige stillinger

Finn informasjon om stillinger innen forsknings- og likestillingsarbeid med kjønnsprofil, både i og utenfor Norden.
11. desember 2019

Nu söker Jämställdhetsmyndigheten en utredare med särskild kunskap inom området mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer (delmål 6).

11. desember 2019

Jämställdhetsmyndigheten söker en utredare med inriktning mot området politisk representation, makt och inflytande.

12. desember 2019

Sosiaali- ja terveysministeriössä on haettavana asiantuntijan virka 1.2.2020 alkaen. Asiantuntija toimii tasa-arvoasiain neuvottelukunnan sihteeristössä.

Genderfund

Finn informasjon om finansiering rettet spesifikt mot forskning og prosjekter som handler om kjønn, både i og utenfor Norden.
31. desember 2019

Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT Norges arktiske universitet lyser ut reisestipend til studenter og ph.d.-stipendiater på opp til kr. 5.000,- for å bidra til kompetanseheving i kritisk kjønnsforskning ved UiT.

31. desember 2019

Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT Norges arktiske universitet deler ut midler til aktiviteter og nettverksbygging som fremmer kvinne- og kjønnsforskning ved UiT. Det er ingen søknadsfrist. Søknadene behandles fortløpende gjennom hele året.