Mest lest på Kilden kjønnsforskning.no i 2015

Mest lest på Kilden kjønnsforskning.no i 2015

Vikingkvinner, barnevernet og alenemødre er blant temaene lesere var mest opptatt av på kjønnsforskning.no i 2015, i tillegg til en sak fra 2014 om rasisme i norsk skole. Portrettet av kjønnsforskeren Helga Hernes troner i toppen som mest lest.
I 2015 fikk Kilden kjønnsforskning.no nye nettsider, ny design og ny logo.

1.

Statsfeministen som ingen kunne målbinde

Statsfeminisme. Kjønnskvotering. Kvinneforskning. Ingen kan si at statsviter og likestillingsstrateg Helga Hernes (77) ikke har satt spor etter seg.

2.

Alenemødre i 100 år: Fra seksuell til økonomisk skam

Enslige mødre sliter i en kultur der standarden settes av familier med to foreldre og to inntekter, ifølge forsker.

3.

Minoritetsjentene klarer seg fint - det er gutta som sliter

Jenter med innvandrerbakgrunn heies frem av venner, lærere, foreldre og storsamfunnet – mens brødrene deres dropper ut av skolen. For det er minoritetsguttene som møter mest motgang, ifølge ny doktoravhandling.

4.

Barnevernet foretrekker mamma framfor pappa

Hvis mor er rusavhengig eller psykisk syk, setter barnevernet store ressurser inn på å hjelpe henne i mammarollen. Hvis det er far som har problemer, blir han heller bedt om å forlate familien sin.

5.

Vikingkvinnene som forsvann

Kvinnene i vikingtida var viktige samfunnsaktørar, langt utover husfrue- og morsrolla. Kvifor er det knapt nemnt i historiebøkene?

6.

Menns vald mot kvinner: Ikkje berre eit spørsmål om kjønnsmakt

Fleirtalet av menn som er valdelege mot partnaren sin slit med alvorlege psykiske vanskar. For å forstå og hindre vald i nære relasjonar må ein sjå på langt meir enn maktforholdet mellom kjønna, hevdar forskar.

7.

Pris til oppgave om islam og feminisme

Ilham Skah har vunnet Kunnskap Oslos pris for sin masteroppgave om muslimske Blindern-studenters forhold til religion, politikk og feminisme.

8.

Den norske skolen reproduserer rasisme og kjønnsstereotypier

God, fri og norsk seksualitet settes opp mot ikke-norsk, gjerne muslimsk, dårlig seksualitet i norske skolebøker. Og ingen er enige om hva rasisme er, eller hvordan det kan undervises om.

9.

«Årets artikkel» handler om finanselitens kjønnsstereotype familieliv

Finanselitens profittjag og kjønnsstereotype måte å organisere familielivet på, kan si oss noe om hvorfor mammabloggene florerer, og hvorfor vi er så tiltrukket av paradisiske spa-opplevelser, mener Helene Aarseth.

10.

Likestilling gir menn bedre livskvalitet

Menn som lever i mer kjønnslikestilte land har langt bedre livskvalitet enn menn i mindre likestilte land, ifølge ny forskning fra Øystein Gullvåg Holter.